Om mig

Jag är docent vid sektionen för fysioterapi och forskar om fysisk aktivitet samt idrottsmedicin. Försvarade min avhandling år 2017, post-doc år 2018-2020 vid KI och har efter det kombinerat forskning med undervisning vid sektionen för fysioterapi. Jag har en stor kompetens inom områdena dataanalys och statistik. Innehar specialistkompetens som fysioterapeut. 

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde fokuserar på fysisk aktivitet och idrottsmedicin. Jag studerar a) sambandet mellan fysisk aktivitet och risk för olika sjukdomar b) sambandet mellan hur du spenderar ditt dygn i form av fysisk aktivitet, stillasittande aktivitet och sömn med olika hälsoutfall, c) interventioner för att minska risk för skador bland idrottande ungdomar. Min forskning kombinerar epidemiologi, metodutveckling och interventionsforskning med avancerade dataanalys metoder.

Jag har varit framgångsrik i att erhålla interna och externa medel såsom SFO-V, AFA, Cancerfonden, Centrum för idrottsforskning, etc. Huvudhandledare för två doktorander och bihandledare för två doktorander.

Verksam vid forskargruppen "Fysisk aktivitet och idrottsmedicin med fokus på förebyggande", se mer här.

Pedagogiska meriter

Jag har ett starkt engagemang för utbildningsfrågor och pedagogik. Jag jobbar aktivt med att utveckla och förbättra kurser med studentens lärande i centrum. Jag har studerat grundläggande pedagogik, till kurser om distanslärande, kursdesign och online verktyg för att stimulera till lärande. I min undervisning strävar jag efter att få studenten att finna sin egna drivkraft och att själv bli aktiv i sitt kunskapssökande.

Den undervisning jag är involverad inom sker främst inom rörelsesystemet, vetenskaplig metodik och statistik. Undervisar på grundutbildningen till fysioterapeut, Skuff (Svensk kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen) och inom magisterkurs. Jag är också kursledare för kursen ”Hälsa och Ohälsa”. Jag har lång erfarenhet av handledning av studenter på grundutbildning och magister/masternivå.

Utbildning

2017 Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet

2012 Masterexamen, Karolinska Institutet

Akademiska priser och utmärkelser

2019 Top downloaded publication 2018-2019 in Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports

2018 2nd place Best Paper Award 2018 in European Journal of Sports Science