Skip to main content
Per Wretenberg

Per Wretenberg

Anknuten till Forskning

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Forskningsbeskrivning

Adjungerad professor i ortopedi vid Karolinska Institutet med placering vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, forskargruppen Ortopedi. Anknytningen omfattar 20 procent, och är förenad med överläkartjänst och tjänst. 

Per Wretenberg ansvarar för proteskirurgin vid Karolinska Solna och bedriver i huvudsak protes relaterad forskning. Med biomekaniska gånganalys studeras hur gångförmågan kan förbättras med korrigerande operationer och höft- och knäproteskirurgi. Han bedriver även forskning i relation till komplikationer vid proteskirurgi. I en omfattande rikstäckande studie har den faktiska incidensen av protesrelaterade infektioner kartlagts som ett viktigt led i hur detta problem ska kunna reduceras på sikt.

Per Wretenberg forskar också kring effektiviserad smärtlindring. Lokalbedövning och anti-inflammatorisk medicin ges i form av injektioner i direkt anslutning till operationsstället. Det är effektivt, men kan leda till för höga koncentrationer av läkemedlen i blodet, vilket i sin tur kan leda till njurskador och njursvikt. Det är därför viktigt att inte ge för höga doser till riskpatienter.

Ett problem är att många ortopedpatienter som kommer för en planerad operation stryks, beroende på att mer akuta fall tillkommit. I samarbete med stressforskare studeras patienternas stressfaktorer i blodet och hur utfallet av operationen blir då den senare genomförs. Preliminära data visar att resultatet för dessa patienter inte blir lika bra som för de patienter som opereras på utsatt tid.

Per Wretenberg handleder också doktorander i traumarelaterad forskning. I en nyligen publicerad artikel har forskargruppen publicerat den hittills största randomiserade studien i världen på hälbensfrakturer med 10 års uppföljning.

Per Wretenberg är mycket aktiv kursledare och har under många år varit ansvarig för en kurs i grundläggande proteskirurgi för ST läkare, en kurs i avancerad rekonstruktiv revisionskirurgi för specialister samt forskarutbildningskursen; Rörelseapparaten - klinik utvärdering av funktion och behandling.  

Per Wretenberg har varit handledare till följande doktorander

Huvudhandledare

Bihandledare

  • Dan Ramsey: The normal and ACL deficient knee. An in-vivo thtee dimensional kinematic and electromyocraphic analysis. Disputation 2003-01-16
  • Lollo Gröndal: The reumatic forefoot. Surgical treatment and epidemiological aspects. Disputation 2007-02-02
  • Arkan Sayed-Noor: Greater trochanteric pain after total hip arthropasty. Disputation 2008-11-14
  • Fatin Affas: Local infiltration analgesia in knee and hip arthropasty, efficacy and safety. Disputation 2014-05-23
  • Anna-Klara Esbjörnsson: Gait analysis in Reumatoid Arthritis. Planerad disputation 15-04-17

Per Wretenberg arrangerar ett flertal årliga kurser tillsammans med prof. Lars Weidenhielm.

Rörelseapparaten – utvärdering av funktion och behandling

Forskarutbildningskurs KI, Karolinska Institutet 15-10-12 – 16

Grundläggande proteskirurgi höft och knä

ST kurs för ortopeder, Skåvsjöholm 15-09-23 – 25, se vidare LIPUS

Höftprotes revision; teori och praktik

Kurs för specialister i ortopedi, Skåvsjöholm 15-04-15 – 15-04-17

Knee Replacment Academy

Avancerad knäprotes-kurs för specialister, Karolinska Sjukhuset  15-11-04 - 06

Loading bibliometrics...