Forskningsbeskrivning

Kolorektal cancer och prognos i förhållande till mikrosatellitinstabilitet (MSI), morfologi samt livsstilsfaktorer. Forskningen ämnar att utöka de prognostiska möjligheterna genom nyttjande av ovanstående faktorer. Detta kan förhoppningsvis hjälpa till vid bedömning av prognos samt ställningstagande till uppföljning och behandling på individuell nivå.