Skip to main content
Petra Hellbom

Petra Hellbom

Handläggare

Om mig

Producent av e-lärande. Jag arbetar med att ta fram interaktiva webbutbildningar i samarbete med lärare, allt från projektplanering till gränssnitt, layout, frågekonstruktion, ljud, bild, interaktivitet och hantering i lärplattform.

Loading bibliometrics...