Peter Sjögårde

Peter Sjögårde

Bibliometrisk analytiker

Bibliometrisk analytiker vid universitetsbiblioteket och doktorand vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME).

Om mig

Jag arbetar som bibliometrisk analytiker på universitetsbiblioteket och är doktorand vid Centrum för Hälsoinformatik (HIC) vid Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME).

Som analytiker utför jag bibliometriska analyser av Karolinska institutets vetenskapliga publicering, exempelvis genom att skapa sampubliceringsnätverk, beräkna citeringsindikatorer eller utföra ämneskartläggningar. Jag arbetar med datauttag från KIs bibliometriska system, vilket innehåller data från Web of Science och Pubmed.

I mitt doktorandprojekt bidrar jag till utvecklingen av algoritmiskt konstruerade klassifikationer som utförs på publikationsnivå. Projektet fokuserar på att skapa metoder för att ta fram klassifikationer som är tolkningsbara och meningsfulla, exempelvis genom att skapa klassifikationer med en teoretiskt grundad granularitet och genom att utveckla metoder för etikettering av klasser. Ambitionen inom projektet är att förbättra metoder för att skapa klassifikationer i flera hierarkiska nivåer, så att dessa kan användas för att exempelvis analysera forskning och förbättra söksystem.