Om mig

Hej!

Jag är doktorand på NVS/Avdelningen för Allmänmedicin och Primärvård sedan 2021. Jag är med i Forskarskolan i Hälsovetenskap, och även styrelseledamot i dess styrgrupp. 

Jag är specialistfysioterapeut inom smärta och har en klinisk bakgrund inom primärvården. 

Ni kan följa min resa som doktorand på Instagram: @doktorandpeter

Författare till: "Smärtguiden - En handbok för personer med långvarig smärta"

Forskningsbeskrivning

För information om mitt forskningsprojekt hänvisar jag till vår hemsida

Min huvudhandledare är:

Helena Salminen, Med. Dr., Docent, Leg. Läkare, Specialist i Allmänmedicin

Pedagogiska meriter

 • AKA via Huddinge AVC
 • Medverkande lärare i Stepping Stone: Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning 
 • Medverkande lärare i Stepping Stone: Interprofessionellt lärande i verksamhetsförlagd utbildning
 • Medverkan i projektgruppen för KI:s IPL-dag
 • Assisterande lärare i färdighetsträning på läkarprogrammet
 • Mentor för nyanställda fysioterapeuter inom Aleris Rehab
 • Handlett fysioterapeutstudenter kontinuerligt under mitt kliniska arbete
 • Hållit i flertalet internutbildningar och egna kurser inom smärta
 • Styrelseledamot i Smärtsektionen, Fysioterapeuterna
 • Författare och skapare av Smärtguiden
 • Skapare av podcasten Rehabsnack
 • Skapare av act_for_pain
 • Skapare av Facebook-gruppen "Primärvårdsgruppen"