Om mig

Doktorand (2021-2025) på Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) - Sektionen för Allmänmedicin och Primärvård (A4). 

Leg. fysioterapeut, MSc, specialist inom smärta och smärtrehabilitering, jobbat inom primärvården sedan examen 2013. Följ min doktorandresa på Instagram: @doktorandpeter

Jag fascineras av vår kropps förmåga att förändras och anpassa sig efter de kravs som ställs på den. Jag fascineras av kopplingen mellan psykologi och biologi. Jag brinner för att förmedla kunskap om fysisk aktivitet som behandling för sjukdomar och smärta. "Utan rörelse, inget liv."

Annons om vår pågående studie - Rekrytering pågår till och med maj/juni 2022. 

Författare till "Smärtguiden - En handbok för dig med långvarig smärta"

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde: Osteoporos och fysisk aktivitet. 

Huvudhandledare: Helena Salminen

Bihandledare: Ann-Charlotte Grahn-Kronhed, Eva Toth-Pal och Eva Andersson

Forskningsprojekt: "Effekter och upplevelser av träning med OsteoStrong jämfört med individanpassad kombinerad träning hos kvinnor med hög frakturrisk." 

Syften: 

 • Syftet med studien är att undersöka effekter på skelett, muskelmassa och balans, där träning med OsteoStrong jämförs med fysisk träning i grupp under en nio månaders intervention.
 • Syftet är vidare att studera hur forskningspersonerna upplever de båda träningsmetoderna.

Population: Kvinnor mellan 65-79 år med osteopeni/osteoporos. 

Träningsinterventioner: 

 • OsteoStrong: Statisk träning i apparater, 20 min, en gång, i veckan i 9 mån. 
 • Individanpassad kombinerad fysisk träning (IKFT) i grupp, 60 min (plus hemträningsprogram), två gånger i veckan, i 9 mån. 

I de fyra planerade studierna vill vi undersöka: 

 • Delstudie 1: Hur påverkar träningsmetoderna deltagarnas bentäthet och benkvalité?
 • Delstudie 2: Hur påverkas muskelstyrka, balans och biokemiska markörer för benomsättning under interventionstiden?
 • Delstudie 3: Hur påverkas deltagarnas självskapade hälsa och träningsvanor?
 • Delstudie 4: Hur upplever deltagarna de båda träningsmetoderna? 

Studiedesign: RCT, longitudinell studie, kvalitativ intervjustudie.

Pedagogiska meriter

 • AKA via Huddinge AVC
 • Medverkande lärare i Stepping Stone: Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning 
 • Medverkande lärare i Stepping Stone: Interprofessionellt lärande i verksamhetsförlagd utbildning
 • Medverkan i projektgruppen för KI:s IPL-dag
 • Mentor för nyanställda fysioterapeuter inom Aleris Rehab
 • Handlett fysioterapeutstudenter kontinuerligt under mitt kliniska arbete
 • Hållit i flertalet internutbildningar och egna kurser inom smärta
 • Styrelseledamot i Smärtsektionen, Fysioterapeuterna
 • Författare och skapare av Smärtguiden
 • Skapare av podcasten Rehabsnack
 • Skapare av act_for_pain
 • Skapare av Facebook-gruppen "Primärvårdsgruppen"