peter_gustafsson.jpg

Peter Gustafsson, Tjänstledig

Enhetschef

Tjänstledig.
Tf. Enhetschef Anna Kilander

Om mig

Enhetschef för kompetensförsörjningsenheten inom HR-avdelningen. Enheten ansvarar för att ge ett strategiskt och operativt stöd till ledning och institutioner när det gäller hela processen att attrahera, rekrytera, introducera samt utveckla och behålla de bästa medarbetarna.

Inom enheten arbetar HR-specialister med friskvård, systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering, företagshälsa, relocation, ledar- och organisationsutveckling, lärarrekrytering, docenturprövningar, pre- och onboardning, KI:s arbetsgivarvarumärke m.m.

 

 

Utbildning

Filosofie magister statsvetenskap (2004)