Om mig

Jag är forskargruppsledare för den Kärlkirurgiska forskargruppen, som bedriver projekt inom området hjärt- och kärlsjukdomar. Gruppen har en egen profilsida vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset – SOSVASC. Vår forskning har starkt kliniskt fokus och i detta ingår bl.a att systematiskt följa upp och utvärdera resultaten av både etablerade och nya behandlingsmetoder, samt att analysera bakomliggande faktorer till våra vanligaste kärlsjukdomar. Då Kärlsektionen vid Kirurgiska kliniken, SöS, är den näst största i landet får vi även varje år förfrågningar om deltagande i vetenskapliga multicenterstudier, både med avseende på metodutveckling och nya behandlingsprinciper. I min roll som forskargruppsledare och samtidig sektionschef ingår att, tillsammans med mina medarbetare, försöka urskilja vilka projekt som kan vara till störst gagn för våra patienter och av störst vetenskapligt intresse. Min huvudsakliga uppgift vid KI anser jag dock vara att utveckla och stödja medlemmarna i forskargruppen, samt att hjälpa dem att skapa förutsättningar för att bedriva forskning. Min egen forskarkarriär inleddes med studier av malignt melanom och jag disputerade 2002 inom ämnet och har fortfarande en koppling till detta forskningsområde. 

Forskningsbeskrivning

Pågående forskningsprojekt 

  • Inflamatoriska faktorer som predisponerar för utveckling av arteriosklerotisk sjukdom
  • Timing vid operation för symptomgivande Carotisstenos
  • Cellulära och molekylära biomarkörer för instabil arterioskleros i halspulsådern.
  • Naturalförlopp för patienter med benartärsjukdom
  • Uppföljning av resultat efter behandling av primär subclaviaventrombos.
  • BASIL-2. By-pass vs. Angioplasty in Severe Ischemia of the Leg
  • SWEDEPAD studien. Man jämför drogbehandlad ballong/stent med icke dito vid behandling av artärsjukdom i benen. Randomiserad studie.

 

Sju utvalda publikationer:

Mortality with Paclitaxel-Coated Devices in Peripheral Artery Disease.

Nordanstig J, James S, Andersson M, Andersson M, Danielsson P, Gillgren P, Delle M, Engström J, Fransson T, Hamoud M, Hilbertson A, Johansson P, Karlsson L, Kragsterman B, Lindgren H, Ludwigs K, Mellander S, Nyman N, Renlund H, Sigvant B, Skoog P, Starck J, Tegler G, Toivola A, Truedson M, Wahlgren CM, Wallinder J, Öjersjö A, Falkenberg M.Nordanstig J, et al. N Engl J Med. 2020 Dec 24;383(26):2538-2546. doi: 10.1056/NEJMoa2005206. Epub 2020 Dec 9

2-cm versus 4-cm surgical excision margins for primary cutaneous melanoma thicker than 2 mm: a randomised, multicentre trial.Gillgren P, Drzewiecki KT, Niin M, Gullestad, H-P, Hellborg H, Månsson-Brahme, E, Ingvar C, Ringborg U. Lancet. 2011 Nov 5;378(9803):1635-42.

Peri-procedural Risk with Urgent Carotid Artery Stenting: A Population based Swedvasc Study. Jonsson M, Gillgren P, Wanhainen A, Acosta S, Lindström D. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2015 Feb 28. pii: S1078-5884(15)00045-3. doi: 10.1016/j.ejvs.2015.01.007.

Outcome after seven years of carotid artery stenting and endarectomi in Sweden – single centre and national results. Lindström D, Jonsson M, Formgren J, Delle M, Rosfors S, Gillgren P. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2012 May;43(5):499-503.

Profiling of atherosclerotic lesions by gene and tissue microarrays reveals PCSK6 as a novel protease in unstable carotid atherosclerosis. Perisic L, Hedin E, Razuvaev A, Lengquist M, Osterholm C, Folkersen L, Gillgren P, Paulsson-Berne G, Ponten F, Odeberg J, Hedin U. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2013 Oct;33(10):2432-43.

Sentinel node location in trunk and extremity melanomas: uncommon or multiple lymph drainage does not affect survival. Gordon D, Smedby KE, Schultz I, Olsson H, Ingvar C, Hansson J, Gillgren P. Ann Surg Oncol. 2014 Oct;21(11):3386-94.

The role of procalcitonin in postimplantation syndrome after EVAR: a pilot study. Sartipy F, Lindström D, Gillgren P, Ternhag A. Ann Vasc Surg. 2014 May;28(4):866-73.