Peter Bergman

Peter Bergman

Professor/överläkare

Om mig

Peter Bergman är professor i klinisk immunologi sedan 2022. Hans forskning handlar om immunförsvarets roll vid olika infektionstillstånd, där basal forskning kombineras med kliniska projekt kring medfödda immundefekter.

Peter Bergman utbildade sig till läkare vid KI och tog sin examen 2001. Han påbörjade sina doktorandstudier direkt efter läkarexamen och kombinerade detta med forskar-AT vid Karolinska Universitetssjukhuset. 2005 disputerade han på en basalvetenskaplig avhandling om antimikrobiella peptider och infektioner in det centrala nervsystemet. Därefter påbörjade han sin kliniska utbildning och blev färdig specialist i klinisk mikrobiologi 2013.

Han utnämndes till docent i klinisk mikrobiologi samma år och beviljades därefter en 6-årig klinisk forskartjänst från vetenskapsrådet och anställdes som universitetslektor vid KI 2016. Efter 10 år inom klinisk mikrobiologi återvände Peter Bergman till patientarbete och arbetar sedan 2017 på immunbristenheten vid Karolinska Universitetssjukhusets infektionsklinik.

Sedan 2018 är Peter Bergman grundutbildningsansvarig vid institutionen för laboratoriemedicin och han är även lärarrepresentant i kommittén för utbildning på KI.