Peter Allebeck

Peter Allebeck

Professor

Om mig

Professor i socialmedicin vid Karolinska institutet och överläkare vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin vid Stockholms läns landsting. Sedan 2014 är jag också deltidsanställd som huvudsekreterare på forskningsrådet FORTE.

Jag är utbildad vid Karolinska institutet, men har under ett tiotal år arbetat i Göteborg som professor i socialmedicin och med uppdrag inom Göteborgs sjukvård och Västra Götalandsregionen. 

Forskningsbeskrivning

Huvudsakliga forskningsområden är epidemiologi och hälso- och sjukvårdsforskning, med tonvikt på psykiska störningar, alkohol och droger. Jag har särskilt arbetat med longitudinella studier, där personer följs över tid för analys av riskfaktorer och konsekvenser av sjukdomar och hälsoproblem.

Forskningen har berört frågor om alkohol, cannabis, schizofreni och självmord. Det forskningsområde som särskilt uppmärksammats är effekter av cannabisbruk, framförallt risken för schizofreni och andra psykoser.

Pedagogiska meriter

Under hela mitt yrkesliv har jag undervisat i socialmedicin och folkhälsovetenskap inom olika program och för olika grupper. Inom många år var jag regelbundet kursledare i undervisning i socialmedicin/samhällsmedicin/folkhälsovetenskap (kursbenämningarna har varierat) på läkarlinjen, men på senare år har jag mer undervisat på kandidat och masterkurser i folkhälsovetenskap.

Jag har under ett antal år lett kurser i samhälls- och författningskunskap för läkare med utbildning i länder utanför EU. Jag har medverkat till flera läroböcker och lärobokskapitel i socialmedicin och folkhälsovetenskap, senaste lärobok ”Socialmedicin: Individ, hälsa och samhälle” (Studentlitteratur 2015).

 

Utbildning

Leg läkare, specialist i socialmedicin, docent i socialmedicin

Akademiska priser och utmärkelser

  • Prix de la ville de Paris, för drogforskning, 1990
  • Honorary professor, Hanoi Medical University, 2011
  • CANs drogforskningspris 2012