Skip to main content
pernilla_sonnerfors_ipfdagen_fotograf_helena_nordlund.jpeg

Pernilla Sönnerfors

Doktorand

Om mig

Jag är doktorand sedan ht-18 på Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle. Mitt doktorandprojekt handlar om E-hälsa, KOL och träning.

Mitt intresse för lungrehabilitering väcktes på min arbetsplats på Karolinska Universitetssjukhuset på Thorax, där jag som sjukgymnast fick chans att jobba med patienter med olika lungsjukdomar både inom slutenvård och öppenvård.  Det var en miljö som präglades av mycket kunniga och engagerade kollegor med ett självklart intresse för vidareutveckling, fördjupning och forskning inom vårt område.  Att nätverka och ta del av andras kunskap och samtidigt sprida sin egen kunskap i olika forum gjordes regelbundet både lokalt, nationellt och internationellt.  Efter att jag tagit min magisterexamen och sedan även blivit specialistsjukgymnast inom respiration, ville jag fortsätta utvecklas inom mitt intresseområde, därför blev forskning en naturlig väg för mig att välja. Jag har också en liten del kvar av mitt kliniska uppdrag på Nya Karolinska i Solna, Fysioterapimottagningen, Lungöppenvård för vuxna.

Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt som jag blivit antagen till 2018 har titeln: Evidence based training and physical activity with an e-health concept – a new method for people with chronic obstructive pulmonary disease, to become more physically active.

2015-2017 Forskningsprojektet: "E-hälsa projektet: Patienter med KOL, vård på distans" samarbete med Med Dr, Michael Runold, Alexandra Halvarsson, Karolinska Universitetssjukhuset, Karin Wadell, André Nyberg Umeå Universitetssjukhus

2015 Forskningsprojektet: "Leicester cough questionnaire- en svensk version" samarbete med Med Dr, Gun Faager, Karolinska Universitetssjukhuset

2012-2017 Forskningsprojektet: "Kronisk Obstruktiv lungsjukdom, KOL-program med interaktiv 3D-visualiseringsteknik" samarbete med Med Dr, Ulrika Einarsson och Med Dr Gun Faager, MSc Anna-Karin Nordlin, Karolinska Universitetssjukhuset

2015 – tsv. Kvalitativ intervjustudie av närstående till insjuknande i GBS.å Pgående samarbete med Med Dr, Ulrika Einarsson, Rayamond Press, Med dr, specialistläkaren, Karolinska Universitetssjukhuset, Anette Forsberg, Docent, Örebro Universitetssjukhus 

Pedagogiska meriter

2005 Handledarkurs för sjukgymnaster, Karolinska Institutet

Utbildning

2013 Specialistkompetens inom Respiration/Lungmedicin

2013 Magisterexamen i  Klinisk medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet

1999 Kandidatexamen i Sjukgymnastik, Karolinska Institutet

 

Loading bibliometrics...