Pernilla Sönnerfors

Pernilla Sönnerfors

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är disputerad sedan juni 2022, jag har min tillhörighet på Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle. Mitt forskningsområde handlar om e-hälsa, KOL, fysisk aktivietet och fysiskt räning.

Mitt intresse för detta område väcktes på min arbetsplats på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, där jag som sjukgymnast mötte patienter med olika lungsjukdomar inom både slutenvård och öppenvård.  Det var en miljö som präglades av mycket kunniga och engagerade kollegor med ett självklart intresse för kliniska projekt och forskning inom vårt område.  Att nätverka och ta del av andras kunskap och samtidigt sprida sin egen kunskap i olika forum gjordes regelbundet både lokalt, nationellt och internationellt.  Efter att blivit specialistsjukgymnast inom respiration, ville jag fortsätta utvecklas inom mitt intresseområde, därför blev forskning en naturlig väg för mig.

Nu efter disputationen fortsätter jag med klinisk forskning och mitt kliniska arbete på  Fysioterpimottagningen Lungöppenvård för vuxna på Karolinska i Solna.

Forskningsbeskrivning

Mitt avhandlingsarbete har titeln: "eHealth support for physical activity and exercise training in people with COPD"

Mina övriga forskningsprojekt:

2015 Magisteruppsats "Leicester cough questionnaire- en svensk version" samarbete med Med Dr. G. Faager, Karolinska Universitetssjukhuset

2012-2017  " KOL-program med interaktiv 3D-visualiseringsteknik" samarbete med Med Dr. U. Einarsson, Med Dr. G. Faager, MSc. AK Nordlin, Karolinska Universitetssjukhuset

2015- (pågående). Kvalitativ intervjustudie av närstående till insjuknande i GBS. Pågående samarbete med Med Dr, Ulrika Einarsson, Raymond Press, Med dr, Karolinska Universitetssjukhuset, docent Anette Forsberg, Örebro Universitetssjukhus 

Pedagogiska meriter

2005 Handledarkurs för sjukgymnaster, Karolinska Institutet

Utbildning

2013 Specialistkompetens inom Respiration/Lungmedicin

2013 Magisterexamen i  Klinisk medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet

1999 Kandidatexamen i Sjukgymnastik, Karolinska Institutet

2022 Med Dr examen i vårdvetenskap, Karolinska Institutet

 

Akademiska priser och utmärkelser

Posterpresentationer 2019:

ERS Kongress, Madrid, Spanien: "Pulmonary rehabilitation including interactive 3D visualization technique, in COPD".

Fysioterapidagarna, Stockholm, Sverige: "Pulmonary rehabilitation including interactive 3D visualization technique, in COPD"

Advances in Health care science doctoral student conference, Flemingsberg, Sverige: "A feasibility study of an eHealth tool, for people with Chronic Obstructive Pulmonary Disease and oxygen treatment".