Pernilla Sönnerfors

Pernilla Sönnerfors

Postdoktor

Om mig

Jag är specialistsjukgymnast inom Respiration och jag disputerade vid Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, på Karolinska Institutet i juni 2022. Mitt forskningsområde är e-hälsa och KOLrehabilitering.

Mitt intresse för lungrehabilitering väcktes på min arbetsplats på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, där jag  mötte patienter med olika lungsjukdomar inom både slutenvård och öppenvård.  Det var en miljö som präglades av mycket kunniga och engagerade kollegor med ett självklart intresse för kliniska utvecklingsprojekt och kliniskforskning. Efter specialistsjukgymnastexamen inom respiration 2013, ville jag fortsätta att utvecklas inom mitt intresseområde, därför blev forskning en naturlig väg för mig.

Efter disputationen har jag fortsatt med forskning och kliniskt arbete på  Fysioterpimottagningen Lungöppenvård för vuxna på Karolinska i Solna.

Jag har nu också en tjänst som post doc hos prof. Magnus Sköld, Lungmedicin, KI, Solna

Forskningsbeskrivning

Mitt avhandlingsarbete har titeln: "eHealth support for physical activity and exercise training in people with COPD"

Mina tidigare forskningssamarbeten:

2022 (pågående) MinKOL ett e-hälsoverktyg för KOL samarbete med prof. Karin Wadells forskargrupp, Umeå universitet.

2015 Magisteruppsats "Leicester cough questionnaire- en svensk version" samarbete med Med Dr. G. Faager, Karolinska Universitetssjukhuset

2012-2017  " KOL-program med interaktiv 3D-visualiseringsteknik" samarbete med Med Dr. U. Einarsson, Med Dr. G. Faager, MSc. AK Nordlin, Karolinska Universitetssjukhuset

2015- (pågående). Kvalitativ intervjustudie av närstående till insjuknande i GBS. Pågående samarbete med Med Dr, Ulrika Einarsson, Raymond Press, Med dr, Karolinska Universitetssjukhuset, docent Anette Forsberg, Örebro Universitetssjukhus 

Pedagogiska meriter

2005 Handledarkurs för sjukgymnaster, Karolinska Institutet

Utbildning

2013 Specialistkompetens inom Respiration/Lungmedicin

2013 Magisterexamen i  Klinisk medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet

1999 Kandidatexamen i Sjukgymnastik, Karolinska Institutet

2022 Med Dr examen i vårdvetenskap, Karolinska Institutet

 

Akademiska priser och utmärkelser

Posterpresentationer 2019:

ERS Kongress, Madrid, Spanien: "Pulmonary rehabilitation including interactive 3D visualization technique, in COPD".

Fysioterapidagarna, Stockholm, Sverige: "Pulmonary rehabilitation including interactive 3D visualization technique, in COPD"

Advances in Health care science doctoral student conference, Flemingsberg, Sverige: "A feasibility study of an eHealth tool, for people with Chronic Obstructive Pulmonary Disease and oxygen treatment".