Skip to main content

Om mig

Jag arbetar som forskare på 20 procent på avdelningen för försäkringsmedicin på KI och resterande tid arbetar jag på SBU, statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Jag har tidigare varit anställd på Uppsala universtet och har kvar en del engagemang där i form av handledning av doktorander.

Forskningsbeskrivning

Här på KI arbetar jag med två olika dataset för att undersöka könsaspekter vid handläggning, sjukskrivning och behandling vid psykisk ohälsa.

Utbildning

Jag är läkare, specialist i socialmedicin och docent.

Loading bibliometrics...