Skip to main content

Per Julin

Anknuten till Forskning

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är läkare och forskare, specialist i Rehabiliteringsmedicin och överläkare vid ME/CFS mottagningen Neurologiska Rehabiliteringskliniken Stora Sköndal.

Forskningsbeskrivning

Min forskning är inriktad på neurobiologiska förändringar vid kognitiva sjukdomar ur ett brett perspektiv. Fokus är strukturella och funktionella hjärnförändringar kopplade till kognitiva sjukdomar, men också effekter av behandling/rehabilitering och relationen till andra biomarkörer. För närvarande är huvudfokus kring sjukdomen myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome (ME/CFS).

Loading bibliometrics...