Skip to main content
Per Hanvik

Leder den gemensamma administrationen vid institutionen för global folkhälsa och institutionen för lärande, informatik, etik och management (LIME).

Per Hanvik

Administrativ chef

Leder den gemensamma administrationen vid institutionen för global folkhälsa och institutionen för lärande, informatik, etik och management (LIME).

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Som administrativ chef har jag det övergripande ansvaret för administrationen på institutionen för global folkhälsa och institutionen för lärande, informatik, etik och management (LIME)

Jag leder arbetet vid institutionernas centrala och gemensamma administration som består av ekonomi- och personalenhet, utbildnings- och forskningsadministration, IT-support samt arkiv och registratur.

Kontakta mig gärna på ac.gph@ki.se. För underskrifter av t ex avtal m m, kontakta sekretariatet på sekretariat.gph@ki.se

Loading bibliometrics...