Per Hanvik

Leder administrationen vid institutionen för global folkhälsa

Per Hanvik

Administrativ chef

Leder administrationen vid institutionen för global folkhälsa

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Som administrativ chef har jag det övergripande ansvaret för administrationen på institutionen för global folkhälsa>. 

Jag leder arbetet vid institutionens centrala administration som består av ekonomi- och personalenhet, utbildnings- och forskningsadministration, IT-support samt arkiv och registratur.

Kontakta mig gärna på ac.gph@ki.se. För underskrifter av t ex avtal m m, kontakta sekretariatet på sekretariat.gph@ki.se

Loading bibliometrics...