Per Tynelius

Per Tynelius

Anknuten till Forskning

Om mig

Statistiker, anknuten till forskargruppen "Prevention, Intervention and Mechanisms in Public Health (PRIME)" vid KI/PHS, anställd vid Enheten för hälsoläge och vårdbehov, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Region Stockholm.

Forskningsbeskrivning

Som statistiker är jag delaktig inom epidemiologisk forskning, främst med registerbaserade studier men också med enkät- och interventionsstudier. Forskningen har fokus kring riskfaktorer och konsekvenser relaterat till metabolt syndrom som t.ex. övervikt/fetma och diabetes. Från genetisk- till socialepidemiologi.

Utbildning

MSc, Matematisk statistik, Uppsala universitet, 1996