Per Tynelius

Per Tynelius

Anknuten till Forskning

Om mig

Statistiker, anknuten till forskargruppen "Prevention, Intervention and Mechanisms in Public Health (PRIME)" vid KI/PHS, anställd vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Region Stockholm

Forskningsbeskrivning

Som statistiker är jag delaktig inom epidemiologisk forskning, främst med registerbaserade studier men också med enkät- och interventionsstudier. Forskningen har fokus kring riskfaktorer och konsekvenser relaterat till metabolt syndrom såsom barns tillväxt, övervikt/fetma och diabetes. Från genetisk- till socialepidemiologi.

Utbildning

MSc, Matematisk statistik, Uppsala universitet, 1996

Loading bibliometrics...