per-stal_privat_web.jpg

Per Stål

Adjungerad professor

Om mig

Adjungerad professor i gastroenterologi med inriktning mot hepatocellulär cancer vid institutionen för medicin, Huddinge, från 11 april 2022.

Primär anställning: Överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Forskningsbeskrivning

Per Stål är gastroenterolog med hepatologisk inriktning och arbetar kliniskt med patienter med kronisk leversjukdom. Hans forskning handlar idag huvudsakligen om förbättrade metoder för att upptäcka primär levercancer, hepatocellulär cancer, hos patienter med skrumplever, cirros. Risken hos dessa patienter är mycket hög och dagens screening med ultraljud har brister. Överlevnaden när tumören inte upptäcks tidigt är låg.

Per Stål leder bland annat en nystartad nationell studie där blodprov kommer att samlas in från ett tusental patienter för att undersöka om protein i blodet kan användas som markör för hepatocellulär cancer. Han ingår också i ett samarbete som studerar om mikro-RNA i blod och tumör-RNA från så kallade vesiklar kan användas i samma syfte.

I ett annat samarbete med prekliniska forskare studerar Per Stål hur immunterapi vid levercancer verkar genom aktivering av immunförsvaret, och varför denna aktivering ibland uteblir.