perlytsy.png

Per Lytsy

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag arbetar som medicinskt sakkunnig på SBU, statens beredning för medicinsk och social utvärdering och är anknuten forskare till avdelningen för försäkringsmedicin på KI, institutionen för klinisk neurovetenskap. Jag har tidigare varit anställd på Uppsala universitet och har kvar en del engagemang även där.

Utbildning

Jag är läkare, specialist i socialmedicin och docent.