jpeg

Per Julin

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är forskare och läkare, specialist i Rehabiliteringsmedicin. Jag arbetar för närvarande på Postcovidmottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Jag har tidigare arbetat som överläkare vid Neurologiska Rehabiliteringskliniken Stora Sköndal, inom sluten- och öppenvårdsverksamhet och 2015-2020 inom klinikens mottagning för post-viral trötthet (ME/CFS). Tidigare har jag arbetat vid Rehabiliteringsmedicinska klinikerna vid Danderyds Sjukhus och Huddinge Sjukhus och har också i 6 år arbetat som forskningsläkare vid AstraZeneca Neuroscience. Jag disputerade 1997 här vid Geriatriska kliniken och sektionen med en avhandling om strukturella och funktionella hjärnförändringar vid mild kognitiv svikt och Alzheimers sjukdom. Se länk nedan.

Forskningsbeskrivning

Min forskning är inriktad på neurobiologiska förändringar vid kognitiva sjukdomar ur ett brett perspektiv. Fokus är strukturella och funktionella hjärnförändringar kopplade till kognitiva sjukdomar, men också effekter av behandling/rehabilitering och relationen till andra biomarkörer. Jag har varit huvudhandledare för läkare Chaorui Huang som undersökte EEG och cerebralt blodflöde med SPECT som prognostiska faktorer vid mild kognitiv svikt. Se länk nedan. Jag var huvudhandledare för fysioterapeut Ulla Bergfeldt i hennes arbete om effekter på motorisk funktion, hälsorelaterad livskvalitet och neuronal plasticitet vid fokal spasticitetsbehandling. Se länk nedan. Jag var bihandledare tillsammans med Professor Tie Qiang Li till sjukhusfysiker Love Engström Nordin som studerade cerebrala blodflödesmätningar med MR som verktyg vid läkemedelsstudier och vid mild traumatisk hjärnskada. Se länk nedan.

För närvarande är mitt huvudfokus sjukdomen post-viral trötthet eller myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome (ME/CFS). Jag var extern sakkunnig i SBUs rapport om ME/CFS- se länk nedan.

I samarbete med Professor Jonas Bergquist i Uppsala och Gottfrieskliniken i Göteborg har vi kunnat visa förhöjda halter av autoantikroppar riktade mot autonoma nervsystemet hos patienter med ME/CFS. Se länk nedan. I samarbete med Jan-Erik Juto vid Karolinska Institutet och Petter Brodin vid Sci Life lab har vi gjort en studie av behandling med Intra Nasal Mekanisk Stimulering (INMEST) där preliminära data visar en symtomlindring kopplad till vissa immunologiska förändringar. Se länk nedan. 

Nyligen har jag i samarbete med Prof. Tie Qiang Li med funktionell MRT kunnat visa att nedsättning av hjärnans blodflöde hos patienter med ME/CFS kan vara en del av patofysiologin vid sjukdomen.