Per Haeggblom

Per Haeggblom

Administrativ chef

Leder administrationen vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB).

Om mig

Som administrativ chef har jag det övergripande ansvaret för administrationen på Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB).

Jag leder arbetet vid institutionens centrala administration som består av ekonomi- och HR-enhet, IT-drift och -support samt facility management.

Kontakta mig gärna på Per.Haeggblom@ki.se.