eriksson_per.jpg

Per Eriksson

Professor

Om mig

Per Eriksson är professor i kardiovaskulär medicin vid Karolinska Institutet sedan 2007. Hans forskning handlar om de underliggande molekylära mekanismerna för utvecklingen av aortaaneurysm (pulsåderbråck). Aortaaneurysm är en tyst sjukdom, som oftast märks först i det akuta läget vid aortadissektion eller rupturerad aorta. Båda tillstånden är dödliga om patienten inte opereras omedelbart.