Om mig

Jag blev legitimerad sjuksköterska 1984 och har erfarenhet av att arbeta i olika verksamhetsområden inom kommunal och regional hälso-och sjukvård. Som sjuksköterska har jag arbetat inom medicinsk sjukvård, primärvård och flyktingvård. Jag disputerade i pedagogik 2005 vid Uppsala Universitet och utnämndes 2012 till docent i vårdpedagogik vid Mälardalens Universitet (MDU).

Sedan 1994 har jag varit verksam i högskolesektorn och haft olika uppdrag inom utbildning, forskning och samverkan. Under flera år arbetade jag som adjunkt och lektor vid MDU. Från 2012 har jag haft en anställning som lektor i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola (RKH) och under den tiden haft olika ledningsuppdrag bland annat som studierektor, programansvarig, avdelningschef, prorektor samt kvalitets- och samverkansstrateg. På hösten 2022 började jag som avdelningschef på avdelningen för omvårdnad vid NVS.

Forskningsbeskrivning

Min forskning rör sig i skärningspunkten mellan omvårdnad och pedagogik. Teoretiskt har jag fördjupat mig i genus- och intersektionella perspektiv och skrivit några lärobokskapitel som tangerar dessa områden. Jag är intresserad av forskningsfrågor som rör förändringar i vårdutbildningar och inom vårdens organisationer. Hur påverkar dessa förändringar vården av patienterna, möten med anhöriga och vårdpersonal. Jag har handlett några doktorander som har varit verksamma inom psykiatriska vårdkontexter och pedagogik fram till deras disputation. Styrkor inom forskningsmetoder är kvalitativa metoder som etnografi, hermeneutik och diskursanalys. Jag har även fördjupat mig i forskningsfrågor kring migration, etableringsinsatser, hälsa/ohälsa och socialt deltagande bland nyanlända.

Länk till mina publikationer i Diva:

http://www.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?query=&language=sv&sear…

 

Utbildning

Filosofie doktorsexamen, Uppsala Universitet, 2005

Filosofie magisterexamen i pedagogik med inriktning vårdpedagogik, Lärarhögskolan Stockholm, 1997

Vårdlärarexamen, Lärarhögskolan, Stockholm, 1993

Sjuksköterskeexamen, Vårdhögskolan, Västerås, 1984