Skip to main content

Om mig

Enhetschef för Kompetensförsörjningsenheten inom HR-avdelningen (Universitetsförvaltningen). Enheten ansvarar för att ge ett strategiskt och operativt stöd till institutionerna när det gäller hela processen att attrahera, rekrytera, introducera samt utveckla och behålla de bästa medarbetarna.

 

 

Utbildning

Politices magisterexamen (2004)

Loading bibliometrics...