Om mig

Jag är en PhD student vid enheten för Systemtoxikologi vid Institutionen för Miljömedicin under handledning av Dr Nanna Fyhrquist. Min bakgrund är inom biomedicin och toxikologi och jag fick min kandidatexamen i Biomedicin 2017 samt min masterexamen i Toxikologi 2019, båda från Karolinska Institutet. Under mastern genomförde jag studierna för mitt examensprojekt vid National University of Singapore. 

Forskningen i mitt doktorandprojekt ämnar att identifiera biomarkörer samt mekanismer som kan bidra till en bättre och snabbare diagnostik samt behandling av kontakteksem, med särskilt fokus på särskiljandet mellan olika allergiska och icke-allergiska kontakteksem. 

Publikationer

Machine-learning-driven biomarker discovery for the discrimination between allergic and irritant contact dermatitis.
Fortino V, Wisgrill L, Werner P, Suomela S, Linder N, Jalonen E, Suomalainen A, Marwah V, Kero M, Pesonen M, Lundin J, Lauerma A, Aalto-Korte K, Greco D, Alenius H, Fyhrquist N
Proc Natl Acad Sci U S A 2020 12;117(52):33474-33485

Integrative transcriptome analysis deciphers mechanisms of nickel contact dermatitis.
Wisgrill L, Werner P, Jalonen E, Berger A, Lauerma A, Alenius H, Fyhrquist N
Allergy 2021 03;76(3):804-815

Identification of novel miRNA-mRNA regulatory networks in contact dermatitis by integrated microarray analysis.
Werner P, Wisgrill L, Riskumäki M, Jalonen E, Vendelin J, Suomela S, Lauerma A, Alenius H, Fyhrquist N
Allergy 2021 04;76(4):1257-1261

Interplay between skin microbiota and immunity in atopic individuals.
Riskumäki M, Tessas I, Ottman N, Suomalainen A, Werner P, Karisola P, Lauerma A, Ruokolainen L, Karkman A, Wisgrill L, Sinkko H, Lehtimäki J, Alenius H, Fyhrquist N
Allergy 2021 04;76(4):1280-1284