Bild liten

Paulina Nowicka

Anknuten till Forskning

Docent i pediatrisk vetenskap vid Karolinska Institutet, CLINTEC, Enheten för pediatrik och professor i kostvetenskap, särskilt dietetikens kommunikation vid Uppsala universitet.

Om mig

Min forskning handlar om livsstilsinterventioner för fetma hos barn, framför allt i förskoleåldern. Jag leder flera projekt om barnfetma, bl a work package sjukvård i det stora EU-projektet Science and Technology in childhood Obesity Policy (STOP). Inom STOP-studien genomför vi en randomiserad kontrollerad studie i tre länder (Sverige, Rumänien och Spanien) för att testa om tidig behandling för barnfetma med Mer och Mindre-metoden (se nedan) hjälper familjer med barn 2-6 år gamla med övervikt och fetma. Vidare testar vi en mobilapplikation som har utvecklats av Marie Löfs grupp i studien MINISTOP för att se om digital teknik kan hjälpa att hålla kvar livsstilsförändringarna som uppnåddes under en behandling. 

Barnfetma har redan stått i fokus för min doktorsavhandling (2009, Lunds Universitet) samt postdoktoral forskning (2009-2014, Yale University, University of Oregon, University of Oxford). Sedan 2010 är jag knuten till Karolinska Institutet. 2011 startade jag Mer och Mindre (MoM), en randomiserad kontrollerad studie som undersöker olika behandlingsalternativ för förskolebarn med fetma i Stockholms län. Min forskning finansieras av externa anslag från Vinnova, Jerringfonden, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, Vetenskapsrådet, FORTE, EU Horizon 2020 mm. Jag har handlett till disputation tre doktorander samt varit handledare för fem postdoktorer. Vidare har jag axlat flera forskningspolitiska uppdrag inom området fetma, bl. a. som vetenskaplig sekreterare för Svensk förening för obesitasforskning, SFO, styrelsemedlem i arbetsgruppen för barnfetma inom the European Association for Study of Obesity samt under 2014-2017 kassör för the European Childhood Obesity Group. 2015 arrangerade jag ECOG:s 25 europeiska barnfetmakongress som ägde rum i Stockholm. Jag ingår i projektledningsgruppen för nationella riktlinjer för vård av fetma, ett arbete som leds av Socialstyrelsen, samt rådgivare för WHO i arbetet med de internationella riktlinjerna.  

 

Forskningsbeskrivning

Mer och Minde-studien (MoM) startades 2011 med det övergripande målet att systematiskt utvärdera olika behandlingsinsatser för barnfetma tidigt i livet, med fokus på föräldrastöd. Vi jämför den standardbehandling som idag erbjuds vid BUMM i Stockholms län med ett strukturerat föräldrastödsprogram vars syfte är att förbättra föräldrars tekniker i sin kommunikation med barnet t.ex. via uppmuntran och gränssättning. I studien deltog 177 familjer som har barn i 4-6 års ålder med fetma (BMI >19,2 som motsvarar fetma för fyraåringar enligt internationella rekommendationer). Familjerna har remitterats från BVC, BUMM och skolhälsovården i hela Stockholms län till studiens samordnare och randomiseras till en av två behandlingar. Den ena behandlingsformen bestod av ett föräldrastödsprogram, den andra utgjordes av den behandling som erbjuds inom sjukvården (BUMM) idag och som bygger på livsstilsråd. Vi har kunnat visa i en uppföljning efter 12 månader från studiens start att föräldrabehandlingen var mer effektiv än den sedvanliga behandlingen som den följs upp med booster sessioner (Ek et al, Pediatrics 2019). Numera sammanställer vi data från 4 års uppföljningen. Aktuell information om Mer och Mindre och alla våra publikationer finns på https://ki.se/clintec/mer-och-mindre-studien

Ett annat forskningsintresse är förståelse av samspelet mellan föräldrar och barn i måltidssituationer och "responsive feeding"; viktig för att kunna utveckla tidiga interventioner. Det har saknats validerade instrument i Sverige, därför har flera av mina projekt haft som mål att översätta och kvalitetssäkra enkäter för detta ändamål: Child Feeding Questionnaire (Nowicka et al, Appetite 2014), Overt and Covert Control (Nowicka et al, Eating Behaviors 2014), Lifestyle Behaviour Checklist (Ek et al, IJBNPA 2015), Sense of Coherence-13 (Eli et al, Appetite 2016) och Child Eating Behaviour Questionnaire (Svensson et al, IJBNPA 2011 samt Ek et al, PLOS One 2016).  

Utbildning

UTBILDNINGAR OCH EXAMINA

2000. Fil. kand. dietetik, Göteborgs Universitet

2004. Fil. mag. psykologi, Lunds Universitet

2009. Familjeterapi, steg 1. Socialhögskolan i Lund.

DOKTORSEXAMEN

2009. Dr. medicinsk vetenskap, ämne: pediatrik.  Lunds Universitet

Titel: “Childhood and adolescent obesity: Multidisciplinary approaches in a clinical setting”. Huvudhandledare: Tomas Sveger. Bihandledare: Carl-Erik Flodmark, Erwin Apitzsch

POSTDOKTORVISTELSER

2009-2010 Yale University, Medicinska fakulteten, USA.

Handledare: Mary Savoye & Sonia Caprio.

2010-2011 University of Oregon, Inst. för psykologi, USA.

Handledare: Philip A. Fisher

2011-2013 Karolinska Institutet (delad med Oxford 2012-13), CLINTEC. Handledare: Claude Marcus

2012-2014 University of Oxford (halvtid), Institutionen för antropologi, Storbritannien. Handledare: Stanley Ulijaszek. 

Akademiska priser och utmärkelser

2021-, Expertgruppen, internationella riktlinjer för behandling av fetma, WHO

2020-2022, Projektledningsgrupp, nationella riktlinjer för behandling av fetma (ledd av Socialstyrelsen)

2016-2018, Medlem i Livsmedelverkets expertgrupp inom nutrition och folkhälsa

2014--2017, Kassör och styrelsemedlem, European Childhood Obesity Group (ECOG)

2013-2015, Vetenskaplig sekreterare, Svensk förening för obesitasforskning (SFO)

2007-2016, Medlem i arbetsgruppen för barnfetma, European Association for the

Study on Obesity (EASO)

2003, Andra plats, bäst uppsats inom idrottsvetenskap i Sverige            

2003, Första plats, bäst magisteruppsats inom idrottsvetenskap vid Lunds Universitet