Om mig

Jag arbetar som forskargruppledare på Enheten för obstetrik och gynekologi inom Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC). Min forskning fokuserar på äggstocksbiologi och kemikaliers påverkan på kvinnlig reproduktiv hälsa. Du kan läsa mera om mig och min forskning på den engelska sidan (klicka på "This page in english" på toppen av sidan).

Forskningsbeskrivning

Hur påverkas kvinnans ägg av miljögifter?

Jag är intresserad av hur exponering för kemikalier påverkar kvinnors reproduktiva hälsa, med speciellt fokus på äggcellerna. Mitt mål är att utröna hur äggblåsorna, där äggcellerna befinner sig, påverkas av medicinska behandlingar och kemikalier i miljön.

Minskad spermieproduktion hos män har uppmärksammats mycket, vilket har påskyndat debatten om de skadliga effekterna av miljöstörande kemikalier på reproduktionsförmågan hos människan. På kvinnor har endast få undersökningar skett. Av naturliga skäl, för medan mannens sädesvätska är lätt att samla in och analysera sitter kvinnans äggceller i äggstockarna, svåråtkomliga för mätningar av kvantitet eller kvalitet. Men det är viktigt att notera att också kvinnors fertilitet kan störas av kemikalier. Det kan bidra till bl.a. tidigt klimakterium, infertilitet eller påverkad fosterutveckling.

Mitt mål är att studera hur kemikalier påverkar äggblåsornas mognad och överlevnad samt äggcellernas utvecklingsmöjligheter. Jag närmar mig de frågorna genom att studera patientkohorter och använda cell- och vävnadsodling.