Skip to main content

Om mig

Forskningen inom min grupp är huvudsakligen koncentrad på studier av tvillingar och familjer för att förstå hur arv och miljö påverkar både hälsa och beteende. Studierna baseras på det Svenska Tvillingregistret (som finns på Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik och består av mer än 200 000 tvillingar) och andra svenska register såsom Flergenerations-registret. Gruppen genomför kvantitativ genetiska studier - dvs försöka värdera den relativa betydelsen av arv och miljö för olika egenskaper - och cotwin-control-studier, där betydelsen av exponeringar värderas efter kontroll av genetisk predisposition för sjukdomen. Forskningen är tvärvetenskaplig och inkluderar bland annat medicinska, genetiska, epidemiologiska, sociologiska och psykologiska frågeställningar.

Forskningsbeskrivning

Forskningsprojekt

Aktuella post docs

Aktuella doktorander (som huvudhandledare)

Utvalda referenser

 • [pubmed:26711998]
 • [pubmed:26303662]
 • [pubmed:27784035]
 • [pubmed:27784035]
 • [pubmed:19150704]
 • [pubmed:19571811]
 • [pubmed:20439834]
 • [pubmed:20686188]
 • [pubmed:21926974]
 • [pubmed:20644553]
 • [pubmed:21926972]
 • [pubmed:23117635]
 • [pubmed:23171097]
 • [pubmed:22213788]
 • [pubmed:22752149]
 • [pubmed:23933821]
 • [pubmed:24068297]
 • [pubmed:23883699]
 • [pubmed:23722424]
 • [pubmed:23699935]
 • [pubmed:24477798]
 • [pubmed:24577047]
 • [pubmed:24430827]

Utbildning

 • 1985 Fil kand Sociologiska institutionen, Stockholms universitet
 • 1993 Doktor i medicinsk vetenskap i genetisk epidemiologi, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet
 • 1997 Docent i genetisk epidemiologi, Karolinska Institutet
 • 2006 professor i genetisk epidemiologi, Karolinska Institutet
Loading bibliometrics...