pau_illinois.jpg

Pauliina Damdimopoulou

Forskare

Om mig

Jag arbetar som forskare på Enheten för obstetrik och gynekologi inom Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC). Min forskning fokuserar på äggstocksbiologi och miljökemikaliers påverkan på kvinnlig reproduktiv hälsa. Du kan läsa mera om mig och min forskning på den engelska sidan (klicka på "This page in english" på toppen av sidan).

Forskningsbeskrivning

Hur påverkas kvinnans ägg av miljögifter?

Jag är intresserad av hur miljöstörande kemikalier påverkar kvinnors reproduktiva hälsa, med speciellt fokus på äggcellerna. I synnerhet skulle jag vilja utröna hur äggblåsorna, där äggcellerna befinner sig, påverkas av hormonstörande kemikalier i miljön.

Minskad spermieproduktion hos män har uppmärksammats mycket, vilket har påskyndat debatten om de skadliga effekterna av miljöstörande kemikalier på reproduktionsförmågan hos människan. På kvinnor har endast få undersökningar skett. Av naturliga skäl, för medan mannens sädesvätska är lätt att samla in och analysera sitter kvinnans äggceller i äggstockarna, svåråtkomliga för mätningar av kvantitet eller kvalitet. Men det är viktigt att notera att genomgångar har visat att också kvinnors reproduktiva förmåga kan störas av miljöstörande kemikalier. Det yttrar sig i bl.a. tidigt klimakterium, infertilitet och påverkad fosterutveckling.

Mitt mål är att studera hur hormonstörande kemikalier påverkar äggblåsornas mognad och överlevnad samt äggcellernas utvecklingsmöjligheter. Jag kommer att närma mig de frågorna genom att använda cellodlingsmodeller, odlade mänskliga äggblåsor och genom att studera kliniskt patientmaterial.

Loading bibliometrics...