Patrik Karlsson, fysioterapeut, MSc, Doktorand, Adjunkt, Akademisk Koordinator, VIL-samordnare

Patrik Karlsson

Adjunkt

Om mig

Fysioterapeut, Doktorand

Adjunkt

Akademisk koordinator för internationella studenter

VIL-Samordnare

Forskningsbeskrivning

Pedagogik i klinisk miljö, Peer Learning - Peer Teaching

Rehabilitering efter bukkirurgi pga cancer mha e-feedback och träning

Loading bibliometrics...