Patrik Nasr

Patrik Nasr

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag tog min läkarexamen från Linköpings Universitet 2013 och är ST-läkare inom internmedicin samt gastroenterologi och hepatologi. Jag försvarade min avhandling "Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: Aspects on Diagnosis and Long-term Prognosis" 2019 och för tillfället innehar jag en postdoc på Karolinska Institutet. Nuvarande projekt fokuserar på epidemiologi vid NAFLD.