Om mig

Jag arbetar på SÖS sedan 1986 och har bla varit verksam på Akutkliniken, Medicinklinken och verksamhetsområde Kardiologi. Jag har också varit med om att starta Klinisk utbildningsavdelning (KUA) på SÖS 1998. Jag har också varit vårdsakkunning (VÅRDSAK) i kardiologi 2007-2013. Mitt forskningsintresse började med en vetenskaplig föreläsning på en hjärtsviktskurs. Jag arbetar idag 40% kliniskt med patienter med hjärtsvikt och arytmier, 30% med forskning och utveckling och undervisar också på KI:s sjuksköterskeutbildning (grund och avancerad nivå) på 30% av min tid.

Forskningsbeskrivning

Min avhandling handlade om patienter med hjärtsvikt och deras egenvård. Jag studerade effekter av interaktiv patientutbildning, hur distansmonitorering kan stärka egenvården och hur detta påverkar inläggningar och död i hjärtsvikt. Avhandlingen innehöll också en kvalitativ del där patienternas uppfattningar om distansmonitorering beskrevs. Efter disputationen har jag fortsatt att forska inom samma område med hur interaktiva surfplattor kan användas i eftervården. Även i detta projekt ingår en kvalitativ del med en intervjustudie.

Utbildning

Sjuksköterskeexamen 1991

Magisterexamen (medicinsk vetenskap) 2006

Doktorsexamen (medicinsk vetenskap) 2012