Head of University Dental Clinic

Patricia De Palma

Verksamhetschef

Om mig

 

 

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde är missbruk och kopplingen till orala hälsa, mer specifikt till den parodontala hälsan. Missbruk är många gånger kopplat till utsatthet och fatigdom, vilket också gör att jag  både forskar och arbetar med dessa frågor.

Pedagogiska meriter

https://www.omicsonline.org/open-access/is-there-association-between-se…

Akademiska priser och utmärkelser

-2002 Göran Lagervalls stipendium från Stockholm stads socialtjänstförvaltning

-2005 Tandhälsopriset från Svenska tandläkarförbundet