Marja-Päivikki Aarne

Adjunkt, adjungerad

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Sedan 2001 anställd på Karolinska Universitetssjukhuset vid Funktionsområde Logopedi (f d Logopedkliniken) som kliniskt verksam logoped inom området barn med kommunikativa och språkliga utvecklingsavvikelser. Huvudinriktningen i det kliniska arbetet är arbete med föräldrastöd samt utredning av barn med neuropsykiatriska utvecklingsavvikelser i ett tvärprofessionellt team (KNUT).

  • Logopedexamen 1989, Karolinska Institutet
  • Doktorsexamen i logopedi 2015 vid Institutionen för Klinisk vetenskap, Intervention och Teknologi, Enheten för Logopedi, Karolinska Institutet. Avhandlingens titel: Self and Other – socioemotional aspects of development in children with language impairment.
  • Post-doc placering sedan jan 2016 vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet i ett forskningsprojekt som handlar om tidig intervention och intensiva behandlingsinsatser med inriktning på motorik och kommunikation hos familjer med barn med misstänkt cerebral pares.
  • Anknuten till Enheten för Logopedi, sedan jan 2017 som adjungerad adjunkt.
  • Grundläggande utbildning (steg 1) i barn- och ungdomspsykoterapi, 2004, vid Ericastiftelsen, Stockholm

 

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde

Mitt forskningsområde rör barnspecifika och miljöspecifika faktorer i olika kliniska grupper av barn med kommunikativa och språkliga utvecklingsavvikelser (barn med språkstörning, barn med autism-spektrum-störning, barn med cerebral pares) i jämförelse med barn typisk utveckling.

 

Internationella samarbetsprojekt

I samarbete med University of Illinois (professor Laura de Thorne) planeras för närvarande ett forskningsprojekt som handlar om motorisk funktion hos barn med autism.

 

Publikationer

Aarne, P & Tallberg, IM. (2010). Visual check back in children with Language Impairment. Journal of Pragmatics, 42:3106-3113. Aarne, P., Almkvist, O., Risholm Mothander, P. & Tallberg, IM. (2013). Parent-rated socio-emotional development in children with language impairment in comparison with typically developed children. European Journal of Developmental Psychology,

Eliasson, A-C, Holmström, L., Aarne, P., Nakeva von Mentzer, C., Weiland, A-L, Sjöstrand, L., Forssberg, H. & Löving, K. (2016). Efficacy of the small step program in a randomized controlled trial for infants below age 12 months with clinical signs of CP; a study protocol. BMC Pediatrics 16:175, DOI 10.1186/s12887-016-9711-x.

 

Utbildning

Undervisningsområde

Undervisning vid Logopedprogrammet, KI, inom ämnet Språkstörningar hos barn; pragmatisk utveckling och pragmatisk språkstörning, behandlingsintervention vid autism.

Momentansvar för kursen Tidiga avvikelser relaterade till kommunikation och sväljning

Ansvar för delstrimman Barnobservationer inom strimman Professionell utveckling. 

Handledning av examensarbeten för logopedexamen liksom examination av dito.

Loading bibliometrics...