Forskningsbeskrivning

Klinisk endokrinologi, tyreoidea, osteoporos, binjurar

Pågående projekt är: Optimering av diagnostik och behandling av primär hyperaldosteronism, läkemedelsbiverkningar hos äldre, livskvalitet hos tyreotoxikospatienter, tyreotoxikosincidens i Sverige och subklinisk hypothyreos samt utvärdering av osteoporosfrakturkedja.