Portrait photo of Oskar Flygare

Oskar Flygare

Doktorand

PhD Student and clinical psychologist working on cognitive behavior therapy for obsessive-compulsive disorder and related conditions.

Om mig

Jag är doktorand i forskargruppen Rücklab.

Huvudhandledare: Christian Rück

Bihandledare: David Mataix-Cols & Erik Andersson

Forskningsbeskrivning

Min forskning kommer huvudsakligen fokusera på tvångssyndrom. Vi vill undersöka om effekten av KBT-behandling via internet är likvärdig med KBT-behandling på mottagningen. Utvärderingen görs på flera sätt:

Behandlingsutfall på kort och lång sikt

Prediktorer och moderatorer av behandlingsutfall

Kostnadseffektivitet

Genetisk sårbarhet och dess inverkan på behandlingsutfall

Pedagogiska meriter

Jag föreläser på läkarprogrammet, psykologprogrammet och arbetsterapeutprogrammet på Karolinska Institutet. Föreläsningarna handlar bland annat om: översikt av psykoterapeutiska metoder, tvångssyndrom och relaterade tillstånd, och seminarium om kliniska verktyg som beteendeanalys.

Jag föreläser också för patienter och anhöriga genom OCD-förbundet, bland annat om den forskning på tvångssyndrom och relaterade tillstånd som bedrivs vid Karolinska Institutet.

Utbildning

Forskarutbildning (pågående)

Doktorandstudier - Karolinska Institutet

Grundutbildning

Psykologprogrammet - Karolinska Institutet

Akademiska priser och utmärkelser

2016

Clinical Scientist Training Programme (CSTP)