Portrait photo of Oskar Flygare

Oskar Flygare

Postdoktor

Post-doc and clinical psychologist working on cognitive behavior therapy for obsessive-compulsive disorder and related conditions.

Om mig

Jag arbetar som forskare i Christian Rücks forskargrupp vid Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

Min forskning är inriktad på psykologisk behandling av tvångssyndrom och relaterade tillstånd, särskilt internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT). Utöver flera projekt i Sverige genomför vi även internationella utvärderingar av IKBT i USA, Storbritannien, Brasilien och Tyskland.

Andra forskningsintressen inkluderar statistiska metoder, t.ex. maskininlärning, kostnadseffektivitet och psykometriska utvärderingar av frågeformulär.

Pedagogiska meriter

Jag föreläser på läkarprogrammet, psykologprogrammet och arbetsterapeutprogrammet på Karolinska Institutet. Föreläsningarna handlar bland annat om: översikt av psykoterapeutiska metoder, tvångssyndrom och relaterade tillstånd, och seminarium om kliniska verktyg som beteendeanalys.

Jag föreläser också för patienter och anhöriga genom OCD-förbundet, bland annat om den forskning på tvångssyndrom och relaterade tillstånd som bedrivs vid Karolinska Institutet. Andra föreläsningsuppdrag inkluderar bland annat Utbildningsradion (UR).

Utbildning

2017-2022 – Forskarutbildning, Karolinska Institutet

Titel på avhandling: Improving access and outcomes in the treatment of obsessive-compulsive disorder

Avhandlingens introduktion (kappa) går att läsa på KI Open Archive

2011-2017 – Psykologprogrammet, Karolinska Institutet

Akademiska priser och utmärkelser

2016

Clinical Scientist Training Programme (CSTP)