Portrait photo of Oskar Flygare

Oskar Flygare

Postdoktor

Post-doc and clinical psychologist

Om mig

Jag arbetar som forskare i Johan Bjureberg och Clara Hellners forskargrupp, samt Christian Rücks forskargrupp vid Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

Min forskning syftar till att förstå suicid och självskada, de psykologiska mekanismerna som är involverade och hur de går att behandla. Jag arbetar främst i ett EU-finansierat projekt som kommer använda sig av maskininlärning för att utveckla prediktiva modeller för suicid och negativa hälsoutfall. Projektet genomförs i samarbete med internationella forskarkollegor.

Jag har också ett intresse av att utveckla och utvärdera psykologisk behandling av tvångssyndrom och relaterade tillstånd, särskilt internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT). Utöver flera projekt i Sverige genomför vi även internationella utvärderingar av IKBT i USA, Storbritannien, Brasilien och Tyskland.

Andra forskningsintressen inkluderar statistiska metoder, t.ex. maskininlärning, kostnadseffektivitet och psykometriska utvärderingar av frågeformulär.

Pedagogiska meriter

Jag föreläser på läkarprogrammet, psykologprogrammet och arbetsterapeutprogrammet på Karolinska Institutet. Föreläsningarna handlar bland annat om: översikt av psykoterapeutiska metoder, tvångssyndrom och relaterade tillstånd, och seminarium om kliniska verktyg som beteendeanalys.

Jag föreläser också för patienter och anhöriga genom OCD-förbundet, bland annat om den forskning på tvångssyndrom och relaterade tillstånd som bedrivs vid Karolinska Institutet. Andra föreläsningsuppdrag inkluderar bland annat Utbildningsradion (UR).

Utbildning

2022-Pågående – Postdoktoral forskare, Karolinska Institutet

Anställd som postdoktor i Johan Bjureberg och Clara Hellners forskargrupp

2017-2022 – Forskarutbildning, Karolinska Institutet

Titel på avhandling: Improving access and outcomes in the treatment of obsessive-compulsive disorder

Avhandlingens introduktion (kappa) går att läsa på KI Open Archive

2011-2017 – Psykologprogrammet, Karolinska Institutet

Akademiska priser och utmärkelser

2016

Clinical Scientist Training Programme (CSTP)