Skip to main content
Profile picture Oscar Pico MD PhD

Oscar Javier Pico Espinosa

Doktorand

Om mig

Jag jobbar som doktorand inom Epidemiologi och Vårdvetenskap. Jag har en läkarexamen från Colombia, där jag jobbade på forskning inom primär hälsovård. Jag läste även ett master i Folkhälsovetenskap/Epidemiologi vid Karolinska Institutet mellan 2014 och 2016 och mitt examensarbete handlade om diabetes och hyperlipidemi som riskfaktorer för muskuloskeletal smärta. Förutom muskulosketal epidemiologi har jag många andra intresse: vårdvetenskap, metodologi för utvärdering av hälsoinsatser, klinisk epidemiolgi och folkhälsovetenskap.

Forskningsbeskrivning

Mitt projekt är baserat på “STONE” (Stockholm Neck Trial) och handlar om en utvärdering av manuella behandlingar för kronisk nacksmärta gällande effektivitet, behandlingsreaktioner, kostnadeffektivitet och förlopp av smärta. Jag använder olika metoder i min forsking, till och med GEE (generalized estimating equations), LCMM (latent class mixed models) och kostnads-effekt-analyser.

Pedagogiska meriter

Folkhälsa (praktik). Läkarprogrammet vid Universidad Industrial de Santander (2014) Forskingsmetodik I vid Naprapathögskolan. (2017) Handledning av C-uppsatser vid Naprapathögskolan. (2017)

Utbildning

Läkare. Universidad Industrial Santander. Colombia 2012.

Masterexamen i Folkhälsovetenskap/Epidemiologi. Karolinska Institutet. Solna 2016.

Akademiska priser och utmärkelser

Swedish Institute Study Scholarship för studier på masternivå (2014-2016)

Loading bibliometrics...