Skip to main content
Profile picture Oscar Pico MD MSPH PhD

Oscar Javier Pico Espinosa

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag disputerade i Epidemiologi och Vårdvetenskap. Jag har en läkarexamen från Colombia, där jag jobbade med forskning inom primär hälsovård och inom socialmedicin. Jag läste även ett master i Folkhälsovetenskap/Epidemiologi vid Karolinska Institutet mellan 2014 och 2016 och mitt examensarbete handlade om diabetes och hyperlipidemi som riskfaktorer för muskuloskeletal smärta. Mina intressen är metodologi för utvärdering av hälsoinsatser, klinisk epidemiolgi och folkhälsovetenskap.

Forskningsbeskrivning

Mitt projekt baserades på “STONE” (Stockholm Neck Trial) och handlade om en utvärdering av manuella behandlingar för kronisk nacksmärta gällande effektivitet, behandlingsreaktioner, kostnadeffektivitet och förlopp av smärta. Jag använde olika metoder i min forsking: GEE (generalized estimating equations), LCMM (latent class mixed models) och kostnads-effektivitet analyser.

Publikationer:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pico-Espinosa+OJ&cauthor_id=31989…

Pedagogiska meriter

Folkhälsa (praktik). Läkarprogrammet vid Universidad Industrial de Santander (2014) Forskingsmetodik I vid Naprapathögskolan. (2017) Handledning av C-uppsatser vid Naprapathögskolan. (2017)

Utbildning

Läkare. Universidad Industrial Santander. Colombia 2012.

Masterexamen i Folkhälsovetenskap/Epidemiologi. Karolinska Institutet. Solna 2016.

Doktor i medicinsk vetenskap. Epidemiologi och vårdvetenskap. Karolinska institutet. Solna 2020.

Akademiska priser och utmärkelser

Swedish Institute Study Scholarship för studier på masternivå (2014-2016)

Loading bibliometrics...