olof_ljungstrom.jpg

Olof Ljungström

Enhetschef

Huvudverksamhet:
Undersökning & dokumentation av KI:s anatomiska samlingar
Repatrieringsärenden
Insamling och dokumentation av forskningsapparatur, 2:a halvan av 1900-talet

Om mig

Docent i idéhistoria, med medicin- och vetenskapshistoria  som huvudfokus. Anställd vid KI sedan 2005, från början inför 200-årsjubileet 2010, för att dokumentera och skriva KI:s och den moderna medicinska forskningens historia. Utkom 2010 med boken Ämnessprängarna: Karolinska Institutet och Rockefeller Foundation 1930-1945, en studie av aktörerna under några nyckeldecennier i historien om hur KI under 1900-talet etablerade sig som ett internationellt framstående medicinskt forskningscentrum.

Disputerade 2002 (bok 2004) vid Uppsala universitet på avhandlingen Oscariansk antropologi, ägnad det 1873 grundade Antropologiska sällskapet i Stockholm (från 1878 Svenska sällskapet för antropologi och geografi) och det sena 1800-talets intresse för ras och nation, inte minst försöken till en anatomisk rasforskningen, den "fysiska antropologin", vars främste svenske företrädare var KI-professorn Gustaf Retzius.

Forskningsbeskrivning

Mitt arbete spänner hittills från 1800-talets anatomiska forskning till biokemi, neurofysiologi och molekylärbiologi under 1900-talet. Vid KI har jag kommit att särskilt ägna mig åt 1800-talets rasforskning vid institutet, men också åt allmäna frågor om organisationen av vetenskaplig forskning under 1900-talet, liksom åt den byggda miljöns historia.

 

För tillfället pågående projekt omfattar bland annat ett externfinansierat projektet för att skriva historien om "Svenska sällskapet för medicinsk forsknings" (SSMF) anslagsutdelningars historia. Arbetet sker inför SSMF:s firande av sitt hundraårsjubileum 2019.

Utbildning

Fil.kand. journalistik, Journalisthögskolan 1997, Stockholms univ.

Fil.mag. idé- och lärdomshistoria 1997, Uppsala univ.

Fil. dr idé- och lärdomshistoria 2002, Uppsala univ.

Postdoc 2004, Centre Alexandre Koyré pour l'histoire des sciences et des techniques, École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris.