Skip to main content
Olivia Biermann

Olivia Biermann

Doktorand

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är doktorand vid centrum för global hälsa, vid institutionen för global folkhälsa på Karolinska Institutet. Mitt doktorandprojekt syftar till att bidra till en bättre förståelse av hur gemenskapsbaserad tuberkulosscreening implementeras i Nepal och Vietnam. Mitt projekt ingår i det Horizon 2020 finansierade projektet IMPACT TB.

Jag har tidigare arbetat som konsult inom kunskapsöversättning (”knowledge translation”) på WHO:s regionala Europa-kontor (2014-17) där jag har tillhandahållit tekniskt stöd till nätverket ”Evidence-informed Policy Network (EVIPNet) Europa”. I mina arbetsuppgifter ingick det att utföra situationsanalyser av nationella kontexter för kunskapsöversättning, att ta fram och möjliggöra aktiviteter kring kapacitetsuppbyggnad samt att producera tekniska dokument.

Från 2012-14 arbetade jag som forskningsassistent inom hälsosystem och policy forskning vid Karolinska Institutet.

Jag har arbetat och studerat i Ecuador, Indien, Nicaragua och Sydafrika, och har examen (MSc) i global hälsa från Karolinska Institutet och hälsokommunikationsvetenskaper (BSc) från Bielefeld University. Utöver mina akademiska aktiviteter är jag ordförande för frivilligorganisationen Foundation Human Nature, som stödjer samhällsbaserade hälso- och utvecklingsprojekt i Ecuadors, Ghanas och Nepals landsbygd.

 

Peer-reviewed publikationer

Oh KH, Rahevar K, Nishikiori N, Viney K, Choi H, Biermann O, Kim HJ, Nou C, Kim S, Zhu G, Zhang H, Xu C, Bounmala S, Senchanthixay M, Purevdorj E, Khaltar U, Paguirigan R, Amoguis H, Phu VX, Khang DX. Action towards Universal Health Coverage and Social Protection for Tuberculosis Care and Prevention: Workshop on the End TB Strategy Pillar 2 in the Western Pacific Region 2017. Trop Med Infect Dis; 2019:4(1). https://doi.org/10.3390/tropicalmed4010003 

Mihalicza P, Leys M, Borbás I, Szigeti S, Biermann O, Kuchenmüller T. Qualitative assessment of opportunities and challenges to improve evidence-informed health policy-making in Hungary – an EVIPNet situation analysis pilot. Health Research Policy and Systems; 2018:16:50. DOI: https://doi.org/10.1186/s12961-018-0331-z

Biermann O, Kuchenmüller T, Panisset U, Leys M. Policy dialogues – facilitators’ perceived role and influence. International Journal of Health Governance; 2018:23(2);120-133. DOI: https://doi.org/10.1108/IJHG-12-2017-0063.   

Biermann O, Eckhardt M, Carlfjord S, Forsberg B. Towards sustainable collaboration between non-governmental organizations and public services in health – a qualitative case study from rural Ecuador. Global Health Action; 2016:9:32237. DOI: http://dx.doi.org/10.3402/gha.v9.32237.

Leppänen A*, Biermann O*, Sundberg CJ, Tomson T. Perceived feasibility of a primary care intervention for Tobacco Cessation on Prescription targeting disadvantaged groups in Sweden: a qualitative study. BMC Research Notes; 2016:9:151. DOI: 10.1186/s13104-016-1949-y. (*co-first authors)

Rutberg H, Eckhardt M, Biermann O. Patientensicherheit in Schweden und die nordische Zusammenarbeit für Patientensicherheit. Bundesgesundheitsblatt, 2015:58(1);16-22. DOI: 10.1007/s00103-014-2074-5.

 

Kapitel i bok

Tomson G, Biermann O. Health policy reform in low-income and lower middle-income countries in Southeast Asia. In: Kuhlmann E, Blank RH, Bourgeault IL, Wendt C (eds). Palgrave International Handbook of Health Care Policy, Basingstoke, 2015. 

 

Tekniska dokument

Biermann O, Kuchenmüller T, Nguyen T. Policy dialogue preparation and facilitation checklist – Evidence-informed Policy Network (EVIPNet) Europe. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2016. 

Biermann O, Kuchenmüller T, Brickman S, Nguyen T. Communication and advocacy checklist – EVIPNet Europe. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2016. 

Biermann O, Kuchenmüller T, Mooney A, Takahashi R, Nguyen T. Using research evidence for policy-making - Report of the fourth multicountry meeting of EVIPNet Europe, 15-16 June 2016, Chisinau, Republic of Moldova. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2016. 

Biermann O, Kuchenmüller T, Takahashi R, Nguyen T. Using research evidence for policy-making - Report of the third multicountry meeting of EVIPNet Europe, 10-12June 2015, Trakai, Lithuania. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2016. 

Biermann O, Kuchenmüller T, Takahashi R, Nguyen T. Towards an accelerated roadmap for strengthening evidence-informed policy-making in the WHO European Region – Report of the First Technical Expert Meeting. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2016.

Loading bibliometrics...