Skip to main content

Om mig

Ola Olén är barnläkare och överläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhusets enhet för pediatrisk gastroenterologi och nutrition. Forskningen bedrivs vid Institutionen för medicin Solna, Enheten för klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet. För fullständig beskrivning, var god se den engelska versionen av denna sida.

Loading bibliometrics...