Om mig

Hej!

Jag är handläggare på Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KIDS). I mina uppgifter ingår främst handläggning av personalärenden samt handläggning av ärenden inom forskarutbildningen på institutionen.

Personal och HR

Jag hjälper bl a till med annonsering i Varbi, rekrytering samt andra vanligt förekommande ärenden inom HR.

Jag ansvarar för institutionens webbaserade HR-arkiv.

Jag handlägger alla institutionens ärenden gällande adjungering av professorer och lektorer.

Har Du frågor gällande utlägg, arvoden mm - kontakta mig. Jag är ansvarig för institutionens PA-web och ser till att utbetalning sker korrekt via KI:s lönesystem (Primula).

Forskarutbildning

Jag är den första person som Du kommer i kontakt med när det gäller frågor och funderingar inom forskarutbildningen på Karolinska Institutet samt på KIDS.

Jag hjälper till med allt inom forskarutbildningen från inrättande av doktorandplats, registrering av doktorand till KI:s forskarutbildning, registrering av poäng i LADOK, halvtidskontroll, disputation samt övriga frågor som kan dyka upp. 

Kontakta mig så får Du svar.

Jag är en av redaktörerna för institutionens webb med fokus på forskarutbildningen.

I mina arbetsuppgifter ingår även administration av IDAC och UBW (doktorander).

Jag är sammankallande för institutionens Samverkansråd samt Forskningsråd.

 

 

 

Utbildning

BA - Hebrew University, Jerusalem, Israel

Arbetslivets juridik I och II - Stockholms Universitet