Om mig

Jag har arbetat på sjuksköterskeprogrammet sedan 2018 och är kursansvarig i kursen 1SJ023, Vårdande vid psykisk ohälsa och sjukdom, termin 4, Distans. Jag är också lärare i kursen Examensarbeten i omvårdnad på termin 6 samt i specialistsjuksköterskeprogrammet i kursen 2PV006, Omvårdnad relaterat till psykisk hälsa.

Tidigare arbetade jag på Avd för Klinisk Farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset som specialistsjuksköterska. Innan dess främst inom akutpsykiatrisk verksamhet inom hälso- och sjukvården och som forskningssjuksköterska i projekt initierade av industrin. Jag har även erfarenhet av att ha arbetat med patientsäkerhetsfrågor inom psykiatrin.

Forskningsbeskrivning

Min forskning är inriktad på dopingpreparat och då huvudsakligen anabola androgena steroider och biverkningar av dessa preparat. Jag har studerat detta både bland dem som på eget initiativ tar dessa preparat av olika anledningar, men även i kliniska studier hos friska kontroller. I framtida forskning har jag ambitionen att studera psykofarmaka och då antipsykotiska läkemedel och subjektivt upplevda biverkningar som eventuell påverkan på livskvalité, kognition och patientens egen upplevelse av behandlingen.

Pedagogiska meriter

 

Course leader and case writer at Socialstyrelsen “Stärkt läkemedelskompetens för ST-läkare” 2015

Co-author, Nationellt Vårdprogram Anabola Androgena Steroider, 2012

 

Utbildning

Karolinska Institutet, Leg. Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, 1990

Karolinska Institutet, Master of Medical Science with major in Public Health, 1999

Karolinska Institutet, PhD in Medicine, “Quantitative Influence of Exogenous Androgens on Serum Lipid Profile and Endocrine Functions, 2013