Nilla K8

Nilla Karlsson

Administratör

Om mig

Jag arbetar med student- och kursadministration, samordning och aktiviteter inom avdelningen Neuro, rekryterings- och ersättningsärenden samt avdelningens webbsida.
Tidigare har jag arbetat med utbildningsadministration inom yrkeshögskolan och som tekniskt och administrativt verksamhetsstöd.


Har en utbildningsbakgrund inom human- och idrottsfysiologi, nutrition och fysisk prestation och ett stort egenintresse av fysträning och hälsa på både individ- och samhällsnivå.