Nilla K8

Nilla Karlsson

Administratör

Om mig

Jag arbetar med student- och kursadministration, samordning och aktiviteter inom avdelningen Neuro, rekryterings- och ersättningsärenden samt avdelningens webbsida.

Tidigare har jag arbetat med studie- och utbildningsadministration inom yrkeshögskolan, och som tekniskt och administrativt stöd till studerande och personal.

Min utbildningsbakgrund är inom human- och idrottsfysiologi, nutrition och hälsa och jag har ett stort egenintresse av hälsofrågor på både individ- och samhällsnivå.