Bild tagen av Erik Cronberg

Nikolaos Christidis

Lektor/övertandläkare

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde är orofacial smärta och käkfunktionsstörning, från orsak till behandling hos såväl barn som vuxna. Huvudfokus ligger på ansiktssmärta av muskulärt ursprung. Det är välkänt att smärta i ansiktet inte bara är en obehaglig sensorisk upplevelse utan också en känslomässig upplevelse. Dessa smärttillstånd är ofta kroniska och påverkar både käkleden och tuggmusklerna samt deras associerade strukturer. Ansiktssmärta av muskulärt ursprung har en prevalens på cirka 10-20% och är 1,5 till 2 gånger mer förekommande hos kvinnor än män. För att förbättra befintliga och få fram nya verktyg i behandlingsarsenalen behöver kunskapen etiologi, patofysiologi och behandlingseffektivitet öka. Det vill säga, vi behöver försöka finna förklaringar till varför smärta och käkfunktionsstörning uppstår, hur ansiktssmärtan påverkar käkfunktionen och hur effektiva olika behandlingsmetoder är för både barn och vuxna.

För att öka förståelsen bakom orsaken till orofacial smärta undersöker vi uttrycket av smärtreceptorer i muskelvävnad hos både friska deltagare och patienter med myalgi. För att förstå vilka bakomliggande riskfaktorer som finns så följer vi barn och ungdomar i två år för att dels få veta hur många som lider av detta men också för att se vad det finns för samband och samsjuklighet. När det gäller käkfunktion undersöker vi om och hur ansiktssmärta i tuggmuskler eller käkleder påverkar patienternas tuggförmåga, vilket är ett av deras mest uttalade besvär, men även deras finmotoriska funktion. I dagsläget behandlas växande barn utefter studier och riktlinjer baserade på vuxna. Vi vet med andra ord inte om dessa behandlingar har effekt eller om de påverkar barnens tillväxt av ansiktet. Därför gör vi (i vår vetskap) den första behandlingsstudien där vi undersöker och utvärderar behandlingseffektivitet samt eventuella biverkningar hos växande barn och ungdomar med ansiktssmärta av både muskulärt- och käkledsursprung.

Jag har även en pedagogisk forskningsinriktning där vi undersöker hur lärandet tar form i undervisningen på tandläkarprogrammet. Ett område vi särskilt fokuserar på är det akademiska och det professionella skriftbruket, som inbegriper vad, hur och i vilket syfte våra studenter läser och skriver.

Utbildning

Utbildningar och examina

2000-06 Humaniora – Nygrekiska, Stockholms universitet

2002-05 Tandläkarexamen, Karolinska Institutet

2010-06 Medicine doktorsexamen, Karolinska Institutet
         Titel: The serotonin receptor type 3 in chronic and experimental human muscle pain
         http://publications.ki.se/xmlui/discover?query=978-91-7409-752-8&submit=S%C3%B6k

2011-10 Specialist i bettfysiologi, Eastmaninstitutet Folktandvården AB

2012-02 Forskarhandledarutbildning, Karolinska Institutet

2012-12 Grundläggande högskolepedagogik, Karolinska Institutet

2016-05 Specialist i avancerad smärtmedicin, Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI)

2017-01 Docent i odontologi, Karolinska Institutet

2017-05 Open Networked learning, Karolinska Institutet

2018-05 Högskolans uppdrag, högskolepedagogik II, Högskolan Dalarna

2019-11 Framtidens utbildningsledare, Karolinska Institutet

 

Akademiska priser och utmärkelser

2007 Best Poster Award – Clinical research, Karolinska Institutet

2011 Pris för bästa avhandling under 2010-2011, Svenska tandläkaresällskapet

2012 The Wiley-Blackwell Neuroscience Young Investigator Award, International Association for Dental Research (IADR)

2020 Författarstipendium, Läromedelsförfattarna

2020 Ledamot av Karolinska Institutets Pedagogiska akademi

2022-2024 Ordförande för Neuroscience Group inom International Association for Dental Research