Niklas Långström, KI homepage

Erfaren, pedagogisk & professorskompetent psykiater
För bättre förståelse & insatser mot psykisk ohälsa & våld

Niklas Långström

Anknuten till Forskning

Erfaren, pedagogisk & professorskompetent psykiater
För bättre förståelse & insatser mot psykisk ohälsa & våld

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Docent, KI

Anknuten forskare, MEB, KI

Medicinskt sakkunnig, Socialstyrelsen

Leg läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri

Forskningsbeskrivning

Jag arbetar på en övergripande nivå med riskfaktorer och utvecklingsvägar till psykisk ohälsa hos barn och vuxna. Till mina specialområden hör orsaksmekanismer bakom, samt riskbedömning och förebyggande av interpersonellt våld.

Jag är generellt intresserad av hur man bäst genomför systematiska kunskapsöversikter; bland annat av effektiviteten hos medicinska och psykosociala insatser mot psykisk störning liksom mot våldsbrott och sexuella övergrepp.

Några aktuella forskningsprojekt jag är inblandad i rör pedofil störning, utveckling av nya insatser mot våldsbrottslighet samt problematiskt eller kränkande sexuellt beteende, respektive barnpsykiatrisk heldygnsvård (inklusive tvång).

Utöver mina kollegor på KI-institutionerna MEB och Klinisk neurovetenskap samt ANOVA vid Karolinska universitetssjukhuset, samarbetar jag med professionella bland annat vid Statens institutionsstyrelse (SiS) samt Department of forensic psychiatry, Oxfords universitet, Storbritannien.

Loading bibliometrics...