Skip to main content
niklas_l.jpg

Niklas Långström

Anknuten till Forskning

Om mig

Docent, KI

Anknuten forskare, MEB, KI

Leg läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri

 

Forskningsbeskrivning

Jag forskar kring utvecklingsvägar, samtidiga svårigheter och orsaker till psykisk ohälsa hos ungdomar och vuxna. Min avhandling från 1999 handlade om unga förövare av sexualbrott; vålds- och sexualbrottslighet har sedan dess förblivit ett specialintresse. Jag är därför inblandad också i studier av förebyggande insatser och verksam psykologisk och medicinsk behandling mot olika slags utagerande, aggressiva beteenden. 

Från 2008 till 2016 var jag på 50% forskargruppsledare samt nationell vetenskaplig rådgivare inom Kriminalvårdens FoU med uppdrag att bidra till evidensbaserad praktik. Dvs. att Kriminalvårdens klientinsatser bygger på bästa kunskapsunderlag och att brottsdömda genom verksam behandling bättre kan avstå från ny brottslighet och missbruk efter avtjänad påföljd. 

Utöver mina kollegor på KI; MEB, Klinisk neurovetenskap och ANOVA, samarbetar jag med professionella bla vid Statens institutionsstyrelse (SiS) samt Department of forensic psychiatry, Oxfords universitet, Storbritannien.

Från KI:s hemsida: Viktigt med flera perspektiv inom våldsprevention

 

Loading bibliometrics...