Profile image

Nathalie Peira

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är projektledare på HTA Region Stockholm. Projekten involverar systematiska översikter samt fulla HTA-rapporter som inkluderar nytta, risker, hälsoekonomi och etiska aspekter som stöd för prioritering och beslutsfattande om vårdens utformning. 

Tidigare har jag arbetat som projektledare för HTA-rapporter på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och på Socialstyrelsen med Nationella riktlinjer.

Jag har en bakgrund inom psykologi med forskning inom affektiv neurovetenskap och psykofysiologi (emotion, uppmärksamhet, minne, kognition, biofeedback) och ett intresse för forskningsmetod och statistik.