Om mig

Jag är doktorand och går forskarskolan i vårdvetenskap. Jag tillhör den medicinska sektorn vid Aging research center, ARC och sektionen för fysioterapi, NVS.

Jag är legitemierad sjukgymnast sedan 2013 har arbetat kliniskt inom primärvårdsrehab i fyra år, främst med äldre inom hemrehabilitering.  Jag har en magisterexamen vid Umeå universitet och mitt masterarbete fokuserade på äldre med osteoporos. 

 

Forskningsbeskrivning

Syftet med mitt doktorandprojekt är att validera och implementera ett nytt screeninginstrument för att kunna förebygga skadliga fallolyckor hos äldre. 

Utbildning

Kandidatexamen inom fysioterapi, Karolinska Institutet, 2013

Magisterexamen inom fysioterapi, Umeå universitet, 2016