dsc_0741_2.jpg

Natalie Glaser

Anknuten till Forskning

Om mig

Docent i experimentell kardiologi

Forskningsbeskrivning

Aortaklaffproteser

Vid aortaklaffsjukdom är det många gånger nödvändigt att genomgå hjärtkirurgi för att avlägsna den sjuka aortaklaffen och ersätta den med en konstgjord hjärtklaff (aortaklaffprotes). Idag styrs valet av protes i stor utsträckning av patientens ålder. Projektet undersöker protesspecifika faktorer som är relaterade till sjuklighet och död efter aortaklaffoperation. Vi undersöker också skillnader i långtidsresultat efter implantation av olika protestyper. Målsättningen är att ökad kunskap och förståelse om olika aortaklaffprotesers egenskaper skall leda till ett bättre val av klaffprotes för den enskilda patienten.

Utbildning

2011 Läkarexamen, Medical University of Warsaw, Polen

2015 Legitimerad läkare

Akademiska priser och utmärkelser

2014 Young Investigator´s Award, Svensk Thoraxkirurgisk Förening