natriv_portrait

Natalia Rivera

Forskarassistent

Genetik och epigenetik av sarkoidos.

Om mig

Jag är en mänsklig genetiker och min forskning fokuserar på genetik och epigenetik av sarkoidos och reumatoid artrit.

Min forskning strävar efter att studera sjukdomsmolekylära mekanismer från en bred vinkel med genomisk data med hög genomströmning i kombination med kliniska och miljö-/livsstilsdata. I huvudsak genomför jag forskningsundersökningar i flera populationsbaserade kohorter genom MESARGEN för att reda ut molekylära faktorer som är inblandade i sjukdomspatogenes och identifiera kliniska biomarkörer över populationer.

Forskningsbeskrivning

Introduktion

Sarcoidos är en multisystem granulomatös inflammatorisk sjukdom med okänd etiologi. Sjukdomen drabbar främst lungan; andra organ kan emellertid påverkas allteftersom sjukdomen fortskrider och med upp till 20 % av patienterna som utvecklar fibrotisk lungsjukdom (d.v.s. lungfibros). Sjukdomen förekommer över hela världen och varierar med prevalens och kliniskt förlopp mellan populationer av olika anor. Nordeuropéer och afroamerikaner är de mest mottagliga för utvecklingen av sjukdomen och främst kvinnor. Individer som drabbats av sarkoidos är mellan 30 och 60 år.

Flera sjukdomsdrag, såsom variationen i den kliniska presentationen och avsaknaden av falldefinitioner, utgör en utmaning för dess diagnos, vilket äventyras ytterligare av bristen på specifika diagnostiska biomarkörer. Hittills finns det inga biomarkörer som möjliggör en definitiv diagnos av sjukdomen. Liksom många komplexa autoimmuna sjukdomar har sarkoidos en genetisk komponent som ligger till grund för sjukdomens patogenes och implicerar molekylära dysfunktioner i immunsystemets homeostas som sannolikt orsakas av miljöfaktorer och livsstilsexponeringar hos genetiskt predisponerade individer. För att identifiera de sjukdomsmekanismer som ligger till grund för sarkoidospatogenes är det därför först centralt att känna igen molekylära determinanter i sjukdomen.

Forskningsfokus

Vår grupp fokuserar på genomiska undersökningar av sarkoidos och reumatoid artrit. Vår vision är att dechiffrera de molekylära mekanismerna bakom sjukdomspatogenes och kronisk inflammation som är inblandad i autoimmunitet. Vårt arbete är huvudsakligen datadrivet med genomisk data med hög genomströmning kombinerad med statistisk genetik, bioinformatik och banbrytande statistiska metoder.

Med hjälp av genomisk data som samlats in av MESARGEN i 6 europeiska populationer med lämpliga kontroller (Sverige, Grekland, Spanien, Portugal, Tjeckien och Nederländerna), strävar vi efter att utforska möjligheten för upptäckt av biomarkörer och därigenom genomföra genomomfattande screening i multietniska tvärsnittskohorter, för att förstå hur genetisk variation understryker sjukdomsarkitekturen för sarkoidos. Dessutom kommer genetisk information i kombination med epigenomiska och transkriptomiska data och miljö-/livsstilsexponeringar att ge en mer exakt och prediktiv metod för att identifiera genomiska signaturer ("biomarkörer") vid sarkoidos.

Vårt långsiktiga mål är att identifiera kliniska biomarkörer och molekylära sjukdomsmål som kan hjälpa kliniker med bättre diagnostiska och prognostiska verktyg. Specifikt föreställer vi oss att tillämpa genomiska signaturer för att klassificera individer som är mottagliga för sjukdomar och de med ökad risk för ogynnsamma sjukdomsutfall. Att dechiffrera de molekylära nätverken som ligger till grund för sarkoidospatogenes kommer att leda till en bättre förståelse av sjukdomen och, så småningom, utvecklingen av mer realistiska genbaserade terapier vid sarkoidos. MESARGEN – Multi-Ethnic Sarcoidosis Consortium for Genetic Studies bildades 2016, och det är det mest omfattande internationella ramverket i Europa dedikerat till genomiska undersökningar och translationell forskning inom sarkoidos. Svenska Hjärt-Lungfonden finansierar MESARGEN.

Gruppmedlemmar

Leo Daniel Gkekos, master student

Olga Chuquimia, research engineer

Tidigare medlemmar

Patrick Kanyi Ndungu, master student

Ying Xiong, master student

Tomoko Iseda, research assistant

Zdenka Navratlova, postdoc

Christine Scerbo, summer student

Muntasir Abo Al Hayja, doctoral student

Vasiliki Vasila, research assistant

Karina Patasova, master student

Pedagogiska meriter

Utbildning

Doktorand i molekylärmedicin, feb 2012. Fördjupningstitel: "Genetik av vänster ventrikelhypertrofi". Doktorandskolan för molekylärmedicin, Universitetet i Milano, Segrate, Milano, Italien

Master of Science in Health Sciences - Specialisering Genetisk Epidemiologi, sept 2011. Avhandlingstitel: "Bedömning av 9p21.3-locus med svårighetsgrad av koronararteriet (CAD) i närvaro och frånvaro av typ 2-diabetes". Nederländskt institut för hälsovetenskap (NIHES), Erasmus University Medical Center Rotterdam, Nederländerna

Master of Science i elektroingenjörsvetenskap, jan 2005. Rutgers, New Jersey State, New Jersey, New Jersey, USA

Bachelor of Science i elektroingenjörsvetenskap, dec 1999. Syracuse University, Syracuse, New York, USA  

Akademiska priser och utmärkelser

Forskningsfinansiering som huvudsökande

 • 2021 – 2022     Projektbidrag “Integration of omics data to identify potential drug targets in sarcoidosis”, Svensk Lungmedicinsk Förenings (SLMFs) Lung Medicine Research Grant (250,000 kr)
 • 2021 -2022         Projektbidrag "Epigenetic markers of ocular sarcoidosis", KI Stiftelser och Fonder, Stockholm, Sweden (60,000 kr)
 • 2021 – 2023       Projektbidrag “Molecular biomarkers of sarcoidosis using MESARGEN, a multi-ethnic population-based consortium”, Swedish Heart and Lung Foundation, Stockholm, Sweden (2,100,000 kr)
 • 2021 – 2023       Forskningsmånader “Discovery of clinical biomarkers in organ-specific sarcoidosis phenotypes via the integration of genome, transcriptome, and methylome coupled with lifestyle and environmental exposures”, Swedish Heart and Lung Foundation, Stockholm, Sweden (711,000 kr)
 • 2021 – 2022      Projektbidrag “The integration of genetic data and environmental factors including lifestyle exposures in sarcoidosis”, KI Stiftelser och Fonder, Stockholm, Sweden (90,000 kr)
 • 2020 - 2022        Projektbidrag “Blood and lung-based DNA methylation in pulmonary sarcoidosis: Biomarker discovery and potential drug targets for clinical applications”, Swedish Medical Society, Stockholm, Sweden (250,000 kr)
 • 2019 - 2020        Projektbidrag “Genetic markers for diagnosis of sarcoidosis”, Tore Nilsons Foundation for Medical Research, Stockholm, Sweden (50,000 kr)
 • 2019 - 2020        Projektbidrag “Molecular biomarkers of sarcoidosis in the Multi-Ethnic Sarcoidosis Consortium for Genetic Studies (MESARGEN)”, Foundation for Sarcoidosis Research, Illinois, US (250,000 kr)
 • 2019 - 2020        Projektbidrag “Genomic markers of sarcoidosis – a systemic inflammatory disease”, Sigurd och Elsa Goljes Minne Foundation, Stockholm, Sweden (20,000 kr)
 • 2018 - 2020        Projektbidrag “Elucidating mechanisms of chronic inflammation in ocular sarcoidosis”, Karolinska Institutet Foundation, Stockholm, Sweden (100,000 kr)
 • 2019 - 2020        Projektbidrag “Genetic investigations on chronic inflammatory diseases, such as cardiac sarcoidosis, Lars Hiertas Minne Foundation, Stockholm, Sweden (60,000 kr)”
 • 2018 - 2020        Projektbidrag “The role of expression quantitative trait loci (eQTLs) in lung cells of patients with sarcoidosis”, Karolinska Institutet Foundation, Stockholm, Sweden (60,000 kr)
 • 2018 - 2019        Projektbidrag “Clinical biomarkers for sarcoidosis disease”, Eva and Oscar Ahréns Foundation, Stockholm, Sweden (60,000 kr)      
 • 2017 - 2020        Projektbidrag “Molecular biomarkers of sarcoidosis using MESARGEN, a multi-ethnic population-based consortium”, Swedish Heart and Lung Foundation, Stockholm, Sweden (900,000 kr)
 • 2017 - 2019        Projektbidrag “Calcium levels and sarcoidosis, A Mendelian Randomization Study”, Lisa and Johan Grönbergs Foundation, Stockholm, Sweden (60,000 kr)