img_1698_cropped_portrait.jpg

Natalia Rivera

Forskarassistent

Om mig

Jag arbetar med sarkoidos och reumatoid artritforskning med hjälp av olika omics-data och teknik med hög genomströmning i befolkningsbaserade kohorter, inklusive genomfattande genetik, transkriptomik och epigenetik i syfte att förstå molekylära mekanismer för sjukdom och identitet kliniska biomarkörer. Jag är intresserad av att dissekera den genetiska arkitekturen och patogenesen hos immunförmedlade sjukdomar som drivs av kronisk inflammation.

Forskningsbeskrivning

Min nuvarande forskning fokuserar på genetiken hos mänskliga komplexa sjukdomar, särskilt sarkoidos och reumatoid artrit.

Vårt gruppvisionsmål är att dechiffrera de molekylära mekanismer som ligger till grund för sjukdomen och kronisk inflammation i kombination med banbrytande bioinformatik och statistiska metoder. Längs vägen arbetar vi för att identifiera kliniska biomarkörer och molekylära mål som kan hjälpa till att utveckla mer realistiska genbaserade terapier och uppnå det långsiktiga målet för precisionsmedicin.

Om du är intresserad av att samarbeta med oss, gå med i MESARGEN - Multi-Ethnic Sarcoidosis Consortium for Genetic Studies. För närvarande är MESARGEN det största internationella nätverket som enbart är tillägnad genomforskningar och translationella studier inom sarkoidos.

För mer information, se våra publikationer https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/natalia%20v.rivera%20sifaki.1/bibli…

 

Pedagogiska meriter

Nuvarande postdoc and studenter 

 • 2019 - 2021, Postdoc (Olga Chuquimia), Department of Medicine, Karolinska Institutet

 • 2019 - 2020, Master student (Patrick Kanyi Ndungu, BSc); Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet, Master Thesis “Assessment on whether vitamin D and calcium are causal risk factors in the development of Sarcoidosis: A Mendelian randomization study.”

 • 2019 - 2020, Master student (Ying Xiong, BSc); Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet, Research Project “A meta-analysis of genome-wide association studies identifies sex-specific risk loci for sarcoidosis.”

 • 2016 - 2020, Research student (Tomoko Iseda, MD), Department of Medicine, Respiratory Unit, Karolinska Institutet. Research Project “Genetics of disease chronicity in sarcoidosis”

Tidigare studenter

 • 2018 - 2019, Visiting Postdoc (Zdenka Navratlova, PhD), Department of Respiratory Medicine, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc, Olomouc, Czech Republic

 • 2018 summer, visiting student (Christine Scerbo), Pre-Medicine, Manhattan College, NY, USA

 • 2017 - 2020, Doctoral student (Muntasir Abo Al Hayja, MD); Department of Medicine, Karolinska Institutet, Doctoral project “Pleiotropy assessment of genetic variants of sarcoidosis in lung cells”.

 • 2016 - 2018, Research student (Vasiliki Vasila, MD); Department of Medicine, Karolinska Institutet, Research projects “Genetics of disease chronicity in sarcoidosis” and “Genetics of gender differences in sarcoidosis”         

 • 2016 - 2017, Master student (Karina Patasova, BSc); Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet, Master Thesis “Smoking assessment in sarcoidosis phenotypes, a gene-environment interaction study“

 

Utbildning

Doktorand i molekylärmedicin, feb 2012. Fördjupningstitel: "Genetik av vänster ventrikelhypertrofi". Doktorandskolan för molekylärmedicin, Universitetet i Milano, Segrate, Milano, Italien

Master of Science in Health Sciences - Specialisering Genetisk Epidemiologi, sept 2011. Avhandlingstitel: "Bedömning av 9p21.3-locus med svårighetsgrad av koronararteriet (CAD) i närvaro och frånvaro av typ 2-diabetes". Nederländskt institut för hälsovetenskap (NIHES), Erasmus University Medical Center Rotterdam, Nederländerna

Master of Science i elektroingenjörsvetenskap, jan 2005. Rutgers, New Jersey State, New Jersey, New Jersey, USA

Bachelor of Science i elektroingenjörsvetenskap, dec 1999. Syracuse University, Syracuse, New York, USA  

Akademiska priser och utmärkelser

Forskningsfinansiering

 • 2020 - 2022, Projektbidrag “Blood and lung-based DNA methylation in pulmonary sarcoidosis: Biomarker discovery and potential drug targets for clinical applications”, Swedish Medical Society, Stockholm, Sweden 
 • 2019 - 2020, Projektbidrag “Genetic markers for diagnosis of sarcoidosis”, Tore Nilsons Foundation for Medical Research, Stockholm, Sweden
 • 2019 - 2020, Projektbidrag “Molecular biomarkers of sarcoidosis in the Multi-Ethnic Sarcoidosis Consortium for Genetic Studies (MESARGEN)”, Foundation for Sarcoidosis Research, Illinois, USA
 • 2019 - 2020, Projektbidrag “Genomic markers of sarcoidosis – a systemic inflammatory disease”, Sigurd och Elsa Goljes Minne Foundation, Stockholm, Sweden
 • 2018 - 2020, Projektbidrag “Elucidating mechanisms of chronic inflammation in ocular sarcoidosis”, Karolinska Institutet Foundation, Stockholm, Sweden
 • 2018 - 2020, Projektbidrag “Genetic investigations on chronic inflammatory diseases, such as cardiac sarcoidosis, Lars Hiertas Minne Foundation, Stockholm, Sweden
 • 2018 - 2020, Projektbidrag “The role of expression quantitative trait loci (eQTLs) in lung cells of patients with sarcoidosis”, Karolinska Institutet Foundation, Stockholm, Sweden
 • 2018 - 2019, Projektbidrag “Clinical biomarkers for sarcoidosis disease”, Eva and Oscar Ahréns Foundation, Stockholm, Sweden 
 • 2017 - 2020, Projektbidrag “Molecular biomarkers of sarcoidosis using MESARGEN, a multi-ethnic population-based consortium”, Swedish Heart and Lung Foundation, Stockholm, Sweden
 • 2017 - 2019, Projektbidrag “Calcium levels and sarcoidosis, A Mendelian Randomization Study”, Lisa and Johan Grönbergs Foundation, Stockholm, Sweden

 

 

Loading bibliometrics...