Om mig

Min forskning baseras på det svenska tvillingregistret. Med hjälp av tvillingar a) studerar jag den relativa betydelsen av arv och miljö för sjukdomar och olika beteendemässiga egenskaper, b) undersöker hur effekten av gener förändras över tid och i olika ålder c) analysera specifika risk och skyddande faktorer för sjukdomar d) undersöker om det finns associationer mellan utvalda gener och sjukdomar och e) testa huruvida det finns interaktioner mellan gener och miljömässiga effekter. Jag bedriver flera studier om "normalt" åldrande, demens, Parkinsons sjukdom, och psykiatriska tillstånd såsom depression och alkohol bruk och missbruk.

Forskningsbeskrivning

Forskningsprojekt

  • LifeGene
  • SATSA - Svenska Adoptions/Tvillingstudien av åldrande
  • Demens hos svenska tvillingar (HARMONY)
  • En Tvillingstudie av Miljöfaktorer vid Parkinsons Sjukdom
  • Individuella skillnader bland de äldsta-gamla: OCTO-Twin
  • Betydelsen för kvantitativa karaktärsloci och miljöfaktorer för kardiovaskulär sjukdom
  • Könsskillnader vid hälsa och åldrande ("GENDER"-studien)

Utbildning

  • BA (Magna cum Laude), psykologi, University of Minnesota (1974)
  • MA, psykologi, University of Colorado (1977)
  • PhD, psykologi (särskilt beteendegenetik), University of Colorado (1980)