Myrto Sklivanioti

Myrto Sklivanioti

Postdoktorala studier

Om mig

Specialistläkare i psykiatri och doktorand på Psykiatri sydväst och Karolinska Institutet.

Huvudhandledare: Mussie Msghina

Bihandledare: Yanlu Wang, Tie-Qiang Li & Lina Martinsson

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på farmakologisk reglering av emotion och kognition hos friska personer och personer med psykisk sjukdom, studerat med hjärnavbildning, ffa functional near-infrared spectroscopy (fNIRS) och även fMRI.

Pedagogiska meriter

Jag undervisar läkarstudenter, underläkare och ST-läkare om konsultpsykiatri. Framförallt om farmakologi inom konsultpsykiatri, perinatal psykiatri och funktionella neurologiska tillstånd.